Zysk operacyjny wyniósł 16,66 mln zł wobec 1,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 512,03 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 511,70 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. 2014 r. spółka miała 31,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,80 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1.978,04 mln zł w porównaniu z 1.967,48 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2014 r. wyniósł 16,83 mln zł wobec 12,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną.