Zaanonsowany przez prezydenta EBC Mario Draghiego pod koniec stycznia program rozpoczął miesiące spekulacji - pisze "Business Insider". Czym jest i na czym dokładnie polega nagłośniony wcześniej przez USA program?

Luzowanie ilościowe polega na skupie krajowych obligacji przez Europejski Bank Centralny. Jego celem jest dokapitalizowanie rynku. Jest to mechanizm uruchamiany bardzo rzadko w nadzwyczajnych przypadkach. Z powodu siły swojego oddziaływania i rzadkości stosowania często jest określany mianem ekonomicznej „bazuki”.

Jak duży jest program?

Program obejmie skup obligacji o łącznej wartości ponad 1 mld euro. EBC będzie skupował obligacje w miesięcznych okresach rozliczeniowych, począwszy od 9 marca. Każdego miesiąca bank wyda 60 mld euro. Kwota jest znacznie wyższa od tej, jakiej spodziewał się rynek w momencie wdrożenia programu. Wcześniej mówiło się raczej o stymulacji rynku w łącznej kwocie 500-600 mld euro.

Jak długo potrwa?

Luzowanie ilościowe ma trwać do września 2016 roku, czyli w sumie przez 19 miesięcy. Średnioterminowym celem dla strefy euro ma być doprowadzenie stóp procentowych do poziomu zbliżonego do 2 proc. (nieznacznie poniżej tego pułapu). W tej chwili strefa euro zmaga się z deflacją, a stopy procentowe oscylują w okolicach 0 proc.

Jakie obligacje będzie skupował EBC?

EBC będzie skupował bezpośrednio jedynie 8 proc. całkowitej ilości obligacji objętych programem. Pozostała część będzie pozyskiwana przez banki centralne poszczególnych państw. Bank będzie kupował obligacje na rynku wtórnym, by uniknąć bezpośredniego finansowania rządów. Co więcej, będzie mógł zakupić maksymalnie jedną trzecią obligacji konkretnego kraju.

Czy to zadziała?

Luzowanie ilościowe stosowane jest w przypadkach w których tradycyjne metody pobudzania wzrostu nie przynoszą pożądanych skutków. Do najważniejszych standardowych metod wspierania gospodarki należy obniżanie stóp procentowych. W przypadku strefy euro jej zastosowanie nie wchodzi w grę. EBC uruchamia tego typu program po raz pierwszy w historii. Wcześniejszym przykładem wprowadzenia luzowania ilościowego był skup obligacji przeprowadzony przez Bank Anglii. W jego wyniku wyspiarska gospodarka nabrała szybkiego rozpędu. Na europejskie QE czekaliśmy tak długo z powodu oporu przed stymulacją ze strony państw Europy Północnej na czele z Niemcami. Więcej w "Business Insiderze".

>>> Polecamy: http://finansopedia.forsal.pl/wiki/Luzowanie_ilo%C5%9Bciowe