Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie trend spadkowy może zostać utrzymany – istotny wpływ na dalszą wycenę ropy naftowej będą miały jednak dane Amerykańskiego Departamentu Energii dotyczące zapasów tego surowca.

W ciągu dnia uwagę inwestorów znad Wisły przyciągną informacje o dynamice produkcji przemysłowej (prognoza 4% r/r) i sprzedaży detalicznej (prognoza 0.0% r/r) w Polsce. Kluczowe znaczenie dla sytuacji na rynku walutowym będą miały natomiast wiadomości docierające zza Oceanu, gdzie na godz. 19.30 zaplanowano konferencję prasową po posiedzeniu FOMC.