Zdecydowana większość Polaków - 93 proc. otwarcie przyznaje, że nie interesuje się problematyką kredytów mieszkaniowych we frankach szwajcarskich. Ponad połowa uważa, że zarówno pomoc ze strony prezydenta, rządu, jak i polityków nie jest uzasadniona i usprawiedliwiona społecznie, wynika z badania przeprowadzonego rzez TNS Polska.

Połowa Polaków ocenia, że z punktu widzenia innych grup społecznych i interesariuszy sektora bankowego propozycja przewalutowania kredytów w CHF po kursie z dnia ich udzielenia nie jest rozwiązaniem uczciwym i sprawiedliwym. Przeciwnego zdania jest jedna piąta.

Polacy są również sceptycznie nastawieni do pomysłu systemowego przewalutowania, którego koszty poniosłaby cała gospodarka, społeczeństwo, banki oraz ich klienci. 56 proc. badanych nie akceptuje takiego rozwiązania, a zdecydowana większość nie chciałaby także ponosić dodatkowych obciążeń, które mogłyby okazać się konieczne, aby pokryć straty związane z tą opcją.

Stosunkowo największą akceptację rodacy wyrażają wobec propozycji prezydenta, polegającej na stworzeniu funduszu, który tymczasowo wspierałby kredytobiorców, którzy nie są w stanie z przyczyn losowych spłacać kredytu - bez względu walutę, w której został zaciągnięty. 46 proc. popiera tę propozycję, ale 27 proc. badanych uważa, że powstanie takiego funduszu nie byłoby uczciwym rozwiązaniem.

Rozwiązanie, proponowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), w którym następuje przewalutowanie kredytu po kursie bieżącym i rozbicie kredytu na dwa, przy czym jeden niezabezpieczony hipotecznie zostałby w części umorzony za sprawiedliwe uważa 27 proc. osób, a 41 proc. jest odmiennego zdania.

Postawieni w sytuacji posiadaczy kredytów w euro lub złotych, w momencie gdyby kurs euro lub oprocentowanie kredytów nieoczekiwanie wzrosły, respondenci w większości nie oczekiwaliby takiej pomocy, jaką dziś otrzymują zadłużeni w CHF. Taką opinię wyraża prawie połowa badanych, zaś niespełna 30 proc. oczekiwałoby podobnego rodzaju pomocy, jaki banki zaproponowały kredytobiorcom w CHF, wprowadzając rozwiązania zaproponowane w pakiecie ZBP.

Dla niemal połowy społeczeństwa dzisiejsze wzmożone zainteresowanie polityków kwestią kredytów mieszkaniowych we frankach ma związek z kampanią wyborczą i chęcią pozyskania dodatkowych głosów. Na realną potrzebę pomocy kredytobiorcom jako przyczynę owego zainteresowania wskazuje 28 proc. badanych.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 26 lutego - 4 marca 2015 przez Instytut TNS Polska na zlecenie ośrodka analitycznego "Alterum" na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej 1 tys. osób, w tym 77 proc. respondentów to klienci banków

>>> Czytaj też: Oto największe ofiary franka: zabiją je marża i odsetki