"Podtrzymujemy cele strategiczne, które miały być realizowane do 2019 r., 1 mld zł przychodów jest nadal realistyczny, choć gdy ten cel sobie stawialiśmy, mieliśmy do czynienia z nienajlepszą sytuacją makroekonomiczną na naszych głównych rynkach, ale po 2 latach oczekiwaliśmy poprawy. Koniunktura na dobra inwestycyjne wciąż się jednak nie poprawiła, a w naszych założeniach rok 2015 miał już być rokiem wzrostowym - tymczasem na takich rynkach, jak Brazylia czy Chiny wciąż sytuacja jest dość trudna. Dodatkowo, praktycznie zamknęły nam się dwa rynki: Rosja i Ukraina" - powiedział Wyrzykowski w rozmowie z ISBnews.

W ubiegłym roku spółka miała 437 mln zł przychodów.

"Plan spółki do 2019 r. zakłada też m.in., że technologie rozwinięte na jednych rynkach będą 'instalowane' na kolejnych. Np. piece próżniowe będą po raz pierwszy produkowane i oferowane w Indiach, jako trzeci segment z pięciu, w których jesteśmy obecni. Będziemy przygotowywać kolejne nasze spółki na wszystkich rynkach, by oferować produkty ze wszystkich pięciu segmentów" - powiedział także prezes.

Jako perspektywiczne rynki spółka ocenia Europę, USA i Indie. Z kolei jako perspektywiczne branże - lotnictwo, motoryzację i energetykę.

"Na dziś Europa jest dla nas satysfakcjonującym rynkiem, wprawdzie utraciliśmy rynek rosyjski i ukraiński, gdzie w zeszłym roku nie realizowaliśmy już istotnych przychodów, ale sprzedaż z dużym sukcesem jest rekompensowana zleceniami z Europy Zachodniej" - powiedział prezes.

Podkreślił, że w USA spółka także oczekuje wzrostu sprzedaży. W dłuższej perspektywie - w ciągu 12 miesięcy - Seco/Warwick oczekuje poprawy w Indiach. Natomiast umiarkowanie ocenia rynek chiński, a najsłabiej - brazylijski, głównie ze względu na czynniki polityczno-gospodarcze.

"Jak chodzi o branże - dobre perspektywy widzimy szczególnie w lotniczej, w której są nowe projekty i nowe technologie w wielu krajach. Dobrze wygląda też branża samochodowa, szczególnie w USA. Energetyka też dość dobrze funkcjonuje - te trzy branże są obecnie z naszego punktu widzenia najbardziej obiecujące" - podsumował Wyrzykowski.

Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Grupa posiada firmy produkcyjne na 4 kontynentach (Polska, USA, Chiny, Brazylia i Indie) i 2 spółki serwisowo-sprzedażowe (Niemcy i Rosja). Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.