"Zgodnie z uchwałą osiągnięty w 2014 r. zysk netto w wysokości 58 610 399,18 zł (...) ZWZA postanowiło przeznaczyć na: 1) wypłatę dywidendy kwotę 53 921 567,25 zł; 2) kapitał zapasowy kwotę 4 688 831,93 zł. Dodatkowo, na wypłatę dywidendy ZWZA postanowiło przeznaczyć kwotę 56 254 248,57 zł pochodzącą z zysków zatrzymanych" - czytamy w komunikacie.

Łączna wartość dywidendy wynosi więc 110 175 815,82 zł, co stanowi 2,46 zł na jedną akcję. Dywidendą objęte są wszystkie 44 786 917 akcje spółki.

Jednocześnie PKP Cargo podało, że walne zgromadzeniu ustaliło 15 czerwca 2015 r. jako dzień dywidendy oraz 26 czerwca 2015 r. jako termin wypłaty dywidendy.

W 2014 r. PKP Cargo wypłaciło 137,5 mln zł dywidendy, czyli 3,07 zł na akcję, natomiast zarząd rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 32,7 mln zł.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (ok. 48% udziału w rynku według masy i ok. 57% według pracy przewozowej w 2014 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.