Polenergia zamierza osiągnąć skorygowany wynik EBITDA w wysokości 204 mln zł oraz skorygowany zysk netto w wysokości 72,4 mln zł w 2015 roku.

"W ciągu trzech kwartałów 2015 r. zysk netto wzrósł o 83% (r/r) i wyniósł 63,8 mln zł. Z kolei 163,5 mln zł wyniku skorygowanego EBITDA (wzrost o 43% r/r) oznacza 30,8% marży EBITDA na wyniku skorygowanym (z wyłączeniem działalności obrotu) w porównaniu do 23,7% w analogicznym okresie w 2014 r." - czytamy w komunikacie.

III kw. 2015 r. był piątym z kolei, kiedy grupa Polenergia odnotowuje wyraźny wzrost wszystkich kluczowych wyników finansowych, podkreślono w materiale.

Polenergia S.A. - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.