ZE PAK 

Janusz Kaliszyk złożył rezygnację ze stanowiska prezesa zarządu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) z dniem 16 listopada 2015 roku, podała spółka. >>>>

Robyg 

Robyg korzystając z prawa dokonania przedterminowego wykupu obligacji serii J, których ostateczny termin wykupu przypada na dzień 20 grudnia 2016 roku podjął uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu 180 000 sztuk obligacji, podała spółka. Robyg określił dzień ustalenia prawa do świadczeń z obligacji na 11 grudnia 2015 r. oraz dzień przedterminowego wykupu na 20 grudnia 2015 r. z zastrzeżeniem, że dzień faktycznej płatności świadczeń z obligacji: 21 grudnia 2015 r. (ustalony z uwagi na fakt, iż dzień przedterminowego wykupu przypada w niedzielę). 

MCI  

Nadzwyczajne walne zgromadzenie MCI Management zdecydowało o przeznaczeniu do 20 mln zł na wykup do 3,14 mln akcji własnych (do 5% kapitału zakładowego), podała spółka. >>>>  

EFM 

Europejski Fundusz Medyczny (EFM) podjął uchwałę dotyczącą przydziału obligacji na okaziciela serii H1 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000 zł i dojściu emisji do skutku, podała spółka. Obligacje te zostały wyemitowane na podstawie uchwały z 3 listopada 2015 r. "Emisja opiewa na 25 sztuk obligacji na okaziciela serii H1 o łącznej wartości nominalnej 2 500 000 zł. Zgodnie z uchwałą nr 2/11/15 w sprawie określenia warunków emisji obligacji na okaziciela serii H1, będą to obligacje jednoroczne, odsetkowe, niezabezpieczone i będą miały formę dokumentu" - czytamy w komunikacie. 

Ursus 

Ursus zakończył wysyłkę 30 ciągników i 130 przyczep wchodzących w skład pierwszej partii przedmiotu umowy z Ethiopian Sugar Corporation, podała spółka. "Wysyłka odbyła się zgodnie z zawartym w umowie harmonogramem. Dwie kolejne wysyłki zostaną zrealizowane również zgodnie z ww. harmonogramem, tj. do końca I kwartału 2016r." - czytamy w komunikacie. >>>>  

Asseco

Grupa Asseco utrzymała 6. miejsce w rankingu Truffle 100 - największych dostawców oprogramowania w Europie, według edycji 2015, podała spółka. Ponadto firma ponownie odnotowała najbardziej dynamiczny wzrost sprzedaży oprogramowania względem firm, które znalazły się wyżej w rankingu.>>>>  

Ferrum 

Ferrum zawarło z Węglokoksem umowę ramową, której przedmiotem jest m.in. określenie ramowych zasad współpracy w zakresie dostaw materiałów i półproduktów hutniczych, podało Ferrum. "Realizacja dostaw będzie następowała poprzez zakup materiałów dokonywany przez Węglokoks i ich odsprzedaż do spółki na zasadach określonych w umowach wykonawczych określających szczegółowe parametry dostaw" - czytamy w komunikacie. W każdym momencie realizacji umowy łączna kwota zaangażowania finansowego Węglokoks wynikającego z zawartych umów wykonawczych, obejmującego należności brutto od emitenta z tytułu zamówień materiałów, nie może przekroczyć równowartości kwoty 10 mln euro brutto, co odpowiada równowartości ok. 42,4 mln zł na dzień zawarcia umowy (limit), podano także.

Torpol 

Torpol przejął spółkę Dimark Oil&Gas, która zajmuje się projektowaniem, produkcją i montażem instalacji do uzdatniania ropy naftowej i gazu ziemnego, poinformował prezes Tomasz Sweklej. >>>>  

Orphée

Tadeusz Tuora złożył rezygnację z funkcji członka rady dyrektorów Orphée oraz członka rady dyrektorów i prezesa spółki Audit Diagnostics, poinformował Tuora. >>>>  

Exillon 

Średnie dzienne wydobycie spółki Exillon TP w październiku wyniosło 3 398 baryłek, zaś w przypadku Exillon WS - 12 039 baryłek, poinformowała Exillon Energy Plc. Średnie dzienne wydobycie w poprzednim miesiącu wynosiło 15 437 baryłek, podano w komunikacie. Największe dzienne wydobycie w ub. miesiącu wynosiło 15 947 baryłek.

Milestone Medical Inc.

Milestone Medical Inc. przekazał do prestiżowego europejskiego stowarzyszenia leczenia bólu, przed walnym zebraniem członków stowarzyszenia zaplanowanym na 2016 r., wstępne wyniki otwartych badań klinicznych sterowanego komputerowo systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego CompuFlo w zakresie dokładnego zlokalizowania przestrzeni zewnątrzoponowej, poinformował prezes Leonard Osser. >>>> 

Perma-Fix Medical 

Perma-Fix Medical rozpocznie proces przeniesienia swoich notowań na rynek główny GPW z rynku alternatywnego NewConnect do końca tego roku. Spółka planuje także dual listing na rynku Nasdaq, poinformował ISBnews prezes Steve Belcher. >>>> 

KNF, GPW 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o skierowaniu do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądania zawieszenia obrotu akcjami e-Kancelarii Grupa Prawno-Finansowa, Cash Flow, Europejskiego Funduszu Hipotecznego, MSX Resources, PC Guard i Polymetal, poinformowała Komisja. >>>> 

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zdecydowała o zawieszeniu obrotu akcjami E-Kancelarii, Europejskiego Funduszu Hipotecznego (EFH), Cash Flow, MSX Resources, PC Guard i Polymetal, podała giełda. Obrót akcjami spółki E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa w upadłości likwidacyjnej, Cash Flow, MSX Resources, PC Guard i Polymetal został zawieszony do końca dnia 18 grudnia br. Obrót akcjami spółki Europejski Fundusz Hipoteczny w upadłości likwidacyjnej został zawieszony do końca dnia 23 listopada.

Boryszew 

Boryszew może osiągnąć wysoki wynik netto na koniec roku dzięki transakcjom sprzedaży nieruchomości przy ul. Łuckiej w Warszawie i oddziału w Skawinie, poinformował prezes Piotr Szeliga. Zwiększenie przychodów do 6 mld zł w tym roku będzie jednak trudne do osiągnięcia.

Boryszew rozważy sprzedaż Walcowni Metali Dziedzice, o ile nabywca zapłaci za nią atrakcyjną cenę, poinformował prezes Piotr Szeliga. Niewiążąca oferta nabycia WM Dziedzice przez Karo BHZ wpłynęła do Hutmenu - spółki zależnej Boryszewa. Wcześniej Karo BHZ złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodę na przejęcie kontroli nad walcownią.

Boryszew chce zakończyć odbudowę zakładu w Prenzlau w Niemczech do października przyszłego roku. Nowy zakład w Toruniu będzie budowany, kiedy odbudowa znajdzie się na zaawansowanym etapie, poinformował prezes Piotr Szeliga. Spółka niedawno dopięła finansowanie odbudowy zakładu w Prenzlau po pożarze. Inwestycja została też zaakceptowana przez lokalne władze.

Grupa AB 

Grupa AB jest optymistyczna w kwestii wolumenów w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Andrzej Przybyło. "Realizujemy wielokierunkowe działania, szczególnie w obrębie e-commerce czy enterprise. Chcemy mierzyć się poziomem satysfakcji naszego klienta, gdyż walczymy o udział u swoich klientów. Jesteśmy optymistyczni co do naszego wolumenu, bo udaje nam się to co robimy i odbieramy rynek innym" - powiedział Przybyło podczas konferencji prasowej. Według jego słów, trwają rozmowy o potencjalnych akwizycjach. Jako kierunki dalszej możliwej ekspansji wskazał "wschód, zachód i nowe branże w Polsce".

Madkom 

Madkom planuje przeprowadzenie emisji akcji o wartości ponad 2 mln zł, której celem będzie przyśpieszenie realizacji przedstawionej w lutym br. strategii rozwoju na lata 2015-2020, poinformowała spółka. >>>>  

Atal 

Atal ma obecnie w przygotowaniu 30 projektów na łącznie ok. 290 tys. m2 PUM, poinformował prezes Zbigniew Juroszek. Na koniec III kwartału br. grupa oferowała łącznie 2 537 mieszkań w 32 projektach na rynkach warszawskim, krakowskim, wrocławskim, łódzkim i katowickim. "W przygotowaniu mamy aktualnie 30 projektów o łącznym PUM sięgającym blisko 290 tys. m2. Zapewnia nam to bardzo dobre perspektywy rozwoju" - powiedział Juroszek, cytowany w komunikacie. 

Sygnity, Sygnity Business Solutions 

Sygnity skonsolidowało kompetencje w zakresie systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem w ramach spółki Sygnity Business Solutions (SBS), poinformował wiceprezes Bogdan Zborowski. >>>> 

PKN Orlen, Benzina, Unipetrol RPA 

PKN Orlen w najbliższych tygodniach połączy spółki zależne Benzina i Unipetrol RPA, działające na rynku czeskim, podał koncern. >>>>  

Elektrobudowa 

Elektrobudowa ma umowę na budowę instalacji dla Ciech Soda Polska na kwotę 36,5 mln zł netto, podała spółka. "Przedmiotem umowy jest budowa zespołu budynków, budowli oraz innych obiektów w ramach projektu '0J0114 Instalacja filtracji zawiesiny wapna posodowego' wraz z niezbędną infrastrukturą. Termin zakończenia prac ustalono na 29.07.2016 r." – czytamy w komunikacie. Łączna wartość umów Elektrobudowy zawartych z Ciech Soda Polska w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 42,24 mln zł netto.

Elektrotim 

Skonsolidowany portfel zamówień Elektrotimu na 1 października 2015 r. wyniósł 292 mln zł, poinformował prezes Andrzej Diakun. Spółka nie wyklucza w najbliższym czasie akwizycji wśród polskich spółek z sektora nowych technologii. "Backlog był o 30 mln zł wyższy niż w roku ubiegłym. Zamówienia z portfela zamówień będą realizowane w latach 2015-2016. Większość portfela przypada na przyszły rok" – powiedział Diakun podczas konferencji prasowej.

Grupy Żywiec  

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydują o ustanowieniu programu emisji obligacji o wartości do 500 mln zł, wynika z uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 15 grudnia. "Walne zgromadzenie ustanawia program emisji obligacji średnio- i krótkoterminowych o limicie 500 000 000 zł. Limit programu jest rozumiany jako łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji w każdym momencie trwania programu" – czytamy w projekcie uchwały.

PKP Cargo 

PKP Cargo zawarło umowy na przewóz ok. 12 mln ton węgla i ponad 1 mln ton sorbentów wapiennych (łącznie ok. 13,28 mln ton) dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) w latach 2016-18, podała spółka. Wartość zleceń to maksymalnie łącznie ok. 289 mln zł. Nowa umowa jest przedłużeniem dotychczasowej współpracy PKP Cargo z PGE.

Apator 

Apator wypłaci zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2015 rok w łącznej wysokości 9,93 mln zł czyli 0,3 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. >>>>  

Polimex

Oferta Polimex Energetyka – spółki zależnej Polimeksu-Mostostalu – warta 417,64 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna na modernizację kotłów w Elektrowni Turów, podał Polimex.

PGNiG  

Pracownicy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) przeprowadzą akcję protestacyjną w formie manifestacji 24 listopada br., podała spółka. >>>>  

Sfinks Polska 

Akcjonariusze Sfinks Polska zdecydowali o emisji do 3,5 mln akcji serii N oferowanych w subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał walnego.