"Bank spełnia kryteria określone w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zasad polityki dywidendowej banków"- czytamy w komunikacie. 

Zaproponowany przez zarząd banku dzień dywidendy to 22 czerwca 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy to 6 lipca 2016 roku, podano także.

Bank Pekao miał 2 292,5 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 roku wobec 2 714,7 mln zł rok wcześniej.

Z zysku za 2014 r. na dywidendę przeznaczono 2 625 mln zł, co dało wypłatę wysokości 10 zł na akcję. 

Bank Pekao działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. Bank od 1999 r. należy do włoskiej grupy UniCredit.