Powodem decyzji jest niewypłacalność. SKOK nie posiada bowiem odpowiednich środków do regulowania aktualnych zobowiązań - podaje tvn24bis.pl.

Depozyty członkowskie zgromadzone przez 15,8 tys. członków SKOK Polska wynoszą 172,9 mln zł.

- W związku z głęboką niewypłacalnością SKOK Polska ujawnioną przez zarządcę komisarycznego oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji wobec odmowy udzielenia pomocy finansowej przez Kasę Krajową i brakiem zgody banków na przejęcie SKOK Polska, jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności SKOK Polska i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) - to komunikat KNF.

Gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w ciągu 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości. BFG gwarantuje łącznie w złotych do równowartości 100 tys. euro.

Pod koniec lipca 2015 roku KNF ustanowiło w SKOK Polska zarządcę komisarycznego. 28 lipca 2015 roku spółdzielcza kasa wykazała ujemne fundusze własne w wysokości 80,9 mln zł oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie 58,14 proc., co oznacza głęboką niewypłacalność.

W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Krajowa SKOK informuję, że zawieszenie działalności SKOK Polska wskazuje na całkowitą bezskuteczność działań podejmowanych przez zarządcę komisarycznego powołanego przez KNF, który nie opracował programu postępowania naprawczego i nie podjął działań restrukturyzacyjnych SKOK Polska. Kasa Krajowa występowała do Przewodniczącego Andrzeja Jakubiaka o zmianę zarządcy wskazując na istotne ryzyka związane z działaniami osoby powołanej przez Komisję na to stanowisko. Niestety, Przewodniczący Jakubiak nie przychylił się do tego wniosku i w świetle wiedzy Kasy Krajowej nie skierował go na posiedzenie Komisji.

>>> Polecamy: Biznesplan Kompanii Węglowej do poprawki? Stary nie może się powieść