"W ramach prac nad przygotowaniem informacji do skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano rozpoznania pozycji aktywów z tytułu podatku odroczonego w Aero 2 Sp. z o.o. Opisane zdarzenie będzie miało następujący wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe spółki za rok 2015: wpływ na wynik na działalności operacyjnej: 0 zł, wpływ na zysk netto: + 126 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Spółka zastrzega, że jej skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015 jest w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego wyżej zaprezentowane kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu Midas za rok 2015 planowana jest na 29 lutego 2015 roku.

>>> Czytaj też: Grupa Midas kupuje 51 proc. akcji spółki Sferia za 121,9 mln zł

Midas należy do telekomunikacyjnej grupy miliardera Zygmunta Solorza-Żaka. W skład grupy kapitałowej wchodzą m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.