GUS podał, że w zeszłym roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych (łącznie z pokojami gościnnymi i kwaterami agroturystycznymi) zatrzymało się blisko 27 mln osób (w 2014 r. było to 25,1 mln).

Najwięcej turystów zatrzymało się w hotelach (17,5 mln w 2014r. było to 16,1 mln). Według Urzędu w pozostałych typowo wakacyjnych obiektach, do których najczęściej przyjeżdżali turyści, liczba korzystających pozostała na takim samym poziomie jak w 2014 r. W ośrodkach wczasowych było to 1,4 mln turystów, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych - 1 mln, uzdrowiskach - 0,7 mln osób.

GUS informuje, że w porównaniu do 2014 r., w 2015 o 7 proc. zwiększyła się liczba udzielonych noclegów. W hotelach ten wzrost wyniósł blisko 9 proc, a w pozostałej bazie noclegowej o blisko 5 proc. Największy wzrost liczby udzielonych noclegów wystąpił w kwaterach agroturystycznych (17,5 proc.), na kempingach i polach biwakowych (odpowiednio 17,4 i 14,4 proc.) Największy spadek odnotowano w schroniskach młodzieżowych o 10,5 proc.

Najwięcej noclegów udzielono w Zachodniopomorskiem (12,3 mln) oraz w Małopolsce (blisko 11 mln).

Największy wzrost w stosunku do 2014 r. odnotowano w woj. opolskim (o 17,3 proc.), podkarpackim (11,2 proc.), pomorskim (11,1 proc.) i kujawsko-pomorskim (10,2 proc.).

Najmniejszy przyrost wystąpił w woj. warmińsko-mazurskim (o 2,6 proc.), zachodniopomorskim (3,4 proc.), świętokrzyskim (4,4 proc.) i lubelskim (4,6 proc.).

Sprawozdaniem objętych zostało ponad 10 tys. turystycznych obiektów noclegowych.

>>> Czyta też: Nie wszyscy dostaną 12 zł za godzinę. Sprawdź, kogo nie obejmie stawka minimalna