Sąd oddalił apelację URE ws. zmiany kosztów osieroconych dla PGE GiEK Opole



Warszawa, 15.04.2016 (ISBnews) - Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w sprawie ustalenia wartości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) oddział Elektrownia Opole za 2010 r., podała PGE Polska Grupa Energetyczna. Wyrok wpłynie na zwiększenie wyniku operacyjnego segmentu w I kw. o ok. 173 mln zł.

″Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał w dniu 14 kwietnia 2016 r. wyrok, którym uwzględnił apelację PGE GiEK S.A. i jednocześnie oddalił apelację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Opole za rok 2010 w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT)″ - czytamy w komunikacie.

Wyrok jest prawomocny, niemniej prezesowi URE przysługuje od niego skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego, wskazano.

″Zarząd PGE przewiduje, że ujęcie wyroku w wynikach finansowych GK PGE I kwartału 2016 r. zwiększy zysk operacyjny segmentu Energetyka Konwencjonalna o ok. 173 mln zł″ - czytamy dalej.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)