"Bardzo ważną rzeczą jest prędkość handlowa; procedury, które są wdrażane w spółce, powodują, że średnia prędkość w tym roku - w stosunku do ubiegłego roku - zostanie podniesiona o około 10 km" - powiedział Merchel.

Prezes PKP PLK poinformował, że w spółce wdrożono procedury, które mają usprawnić procesy inwestycyjne. "Prowadzimy analizy, czy część osób ze stanowisk obsługi technicznej można przenieść na stanowiska związane bezpośrednio z procesem inwestycyjnym, co pozwoli na zwiększenie zespołów opiniowania, uzgadniania dokumentacji. Tym samym przyśpieszy się i podniesie jakość przygotowywanej dokumentacji" - powiedział Merchel.

Zapowiedział, że w tym roku inwestycje PKP PLK wyniosą ponad 4 mld zł. Przypomniał, że PKP PLK jest wykonawcą Krajowego Programu Kolejowego (KPK), który w 2015 r. przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

>>> Czytaj też: 10 dodatkowych Dartów bez przetargu? PKP Intercity rozważa nowy zakup

W KPK, który przewidziany jest do 2023 r., zapisano listę inwestycji podstawowych i rezerwowych na najbliższe osiem lat. Program przewiduje wydanie ponad 67 mld zł na inwestycje w infrastrukturę kolejową. Zapisano w nim 10 priorytetów, m.in. poprawę stanu technicznego najważniejszych korytarzy kolejowych, poprawę przepustowości linii kolejowych, inwestycje na tzw. Magistrali Wschodniej, na trasach Rzeszów-Kielce-Lublin-Białystok-Olsztyn czy wdrażanie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym.

"Na przyszłe lata program jest opracowywany tak, żeby rozwiązać kumulację inwestycji w latach 2019-2020 i żeby zwiększyć inwestycje w latach 2017 i 2018" - podkreślił Merchel. Zapewnił, że spółka będzie tak planować inwestycje, żeby nie doszło do blokowania ruchu na liniach kolejowych. "Inwestycje z nowej perspektywy obejmują teren całej Polski" - dodał. Zaznaczył, że spółka chce zrealizować całość inwestycji zapisanych w Krajowym Programie Kolejowym.

Wskazał, że PKP PLK w najbliższym czasie zamierza realizować głównie przetargi jednoetapowe, bo "zdecydowanie powinno to przyspieszyć okres wyboru wykonawcy".

PKP PLK zarządza infrastrukturą kolejową w Polsce, czyli m.in. ponad 21,5 tys. kilometrami linii kolejowych (obecnie użytkowanych jest ok. 18,5 tys. kilometrów linii) oraz 15,4 tys. przejazdami kolejowo-drogowymi. Odpowiada także za koordynację i przygotowanie rozkładów jazdy pociągów.

>>> Czytaj też: Zdegradowana infrastruktura, zapaść inwestycji. Bruksela miażdży polską kolej