W całym pierwszym kwartale przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4 201,91 zł i  było o 3,7 proc. wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Jak podał Urząd w poniedziałkowym komunikacie w marcu płace wzrosły w większości branż; najbardziej w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 7,3 proc.), zakwaterowaniu i gastronomii (o 6,5 proc.) oraz obsłudze rynku nieruchomości (o 6 proc.).

Spadek odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (o 5,1 proc. ) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 3,5 proc.).

Spośród działów o znaczącym udziale w zatrudnieniu znacznie wyższe niż w marcu ub. roku były wynagrodzenia m.in. w produkcji artykułów spożywczych (o 7,2 proc.), produkcji mebli (o 6,1 proc.), a także handlu hurtowym i detalicznym pojazdami samochodowymi oraz ich naprawie (o 5,9 proc.).

GUS wyliczył także, że siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym kwartale br. była wyższa niż przed rokiem o 4,7 proc. (w pierwszym kwartale ub. roku wzrost wyniósł 5,7 proc.).

>>> Czytaj też: Mapa bezrobocia w Polsce. Oto najnowsze dane z rynku pracy

Najwyższe zarobki w marcu tego roku zanotowano w branży IT - przeciętne wynagrodzenie wyniosło tu 7824 zł. Pracownicy sektora "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę" mogli liczyć na miesięczne dochody rzędu 7541 zł brutto, a zatrudnienie w sektorze "działalność profesjonalna, naukowa i techniczna" - na zarobki sięgające 6967 zł.

Urząd podał, że przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w okresie styczeń-marzec br. ukształtowała się na poziomie 2074,84 zł, co oznacza wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 2,7 proc.

W marcu br., po przeprowadzonej na początku miesiąca waloryzacji, wyniosła ona 2083,49 zł, tj. o 1,7 proc. więcej niż przed rokiem. Przeciętna miesięczna realna emerytura i renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w pierwszym kwartale br. wzrosła w skali roku o 3,2 proc., a w marcu br. zwiększyła się odpowiednio o 2,3 proc.

>>> Polecamy: Od złotówki do miliona na naszej giełdzie. Jak inwestować i zarobić na GPW