"Zgodnie z § 101 ust. 9 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej 'Rozporządzeniem', raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 1031  Rozporządzenia, nie później jednak niż cztery miesiące o dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy" - wskazała Komisja.

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym, podano także.

(ISBnews)