W trakcie wizyty chińskiego polityka - 20 czerwca - nastąpi powitanie w Polsce pierwszego pociągu na trasie Chiny-Europa pod zjednoczoną marką China Railway Express. W uroczystości wezmą udział prezydent Andrzej Duda oraz minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk - zapowiedziało w poniedziałek Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Mają być obecni także przedstawiciele Sejmu i Senatu.

Towarowe połączenia kolejowe w ramach projektu "Jednego Pasa i Jednego Szlaku" były jednym z tematów wizyty prezydenta Dudy w Chinach w listopadzie ub. roku. Zakłada on budowę i modernizację sieci połączeń lądowych i morskich między UE a Chińską Republiką Ludową. Wówczas Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Xi, premierem Li Keqiangiem; wziął udział w szczycie gospodarczym państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin - "16+1", w Szanghaju otworzył Polsko-Chińskie Forum Gospodarcze.

Rozmowy z chińskimi przywódcami skupiają się wokół kwestii gospodarczych, dotyczą m.in. udziału Polski w chińskiej inicjatywie utworzenia Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB).

W niedawnym wywiadzie udzielonym PAP szef MSZ Witold Waszczykowski mówił, że Polska chce iść w kierunku rozszerzania wzajemnej współpracy, wyrównywania niekorzystnego bilansu handlowego z Chinami. "Chcielibyśmy zainteresować Chińczyków projektami infrastrukturalnymi w Polsce, zarówno kolejowymi, drogowymi, lotniczymi, lotniskowymi, budową nowoczesnych portów. Także nasze uczelnie zabiegają o chińskich studentów i wykładowców" - mówił szef polskiej dyplomacji.

Na początku maja minister finansów Paweł Szałamacha podkreślił, że udział Polski w AIIB jest bardzo silnym elementem polskiej strategii gospodarczej. Przypomniał, że procedura ratyfikacji umowy dot. przystąpienia Polski do banku jest na finiszu.

W kwietniu ustawę o ratyfikacji umowy o utworzeniu AIIB podpisał prezydent Andrzej Duda. "Akcesję Polski do AIIB należy przede wszystkim postrzegać jako realizację celów gospodarczych Polski w średnim i długim okresie. Członkostwo Polski w AIIB może ułatwiać dostęp do postępowań przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawców i dostawców projektów finansowanych przez ten Bank, jak również zapewniać dostęp do informacji o tego typu możliwościach" - oceniono wówczas w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Zgodnie z umową założycielską kapitał banku wyniesie 100 mld dol., a udziały poszczególnych krajów zostaną wyliczone zgodnie z formułą opartą o PKB z uwzględnieniem jego wielkości wyliczonej wg kursów bieżących (proporcja 60 proc.) oraz wg parytetu siły nabywczej (proporcja 40 proc.). Zgodnie z tą kalkulacją Polska ma prawo subskrybować kapitał na poziomie 831,8 mln dol., co oznacza łączny udział w kapitale banku na poziomie 0,8475 proc.

W statucie banku ostateczny termin złożenia aktu ratyfikacyjnego u depozytariusza (rządu Chin) wyznaczono na dzień 31 grudnia 2016 r.

>>> Czytaj też: Twardego lądowania w Chinach nie będzie