BBI Development 

Akcjonariusze BBI Development zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie netto 29,96 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego.

Grupa Kęty  

Grupa Kęty planuje zmiany w strukturze zarządzania grupą kapitałową i zamierza prezentować wyniki spółek zależnych - Metalplast Stolarka oraz Romb, wchodzących dotychczas w skład Segmentu Usług Budowlanych oraz Segmentu Akcesoriów Budowlanych w ramach Segmentu Systemów Aluminiowych od publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze, podała grupa. Decyzja ta jest związana z pracami nad aktualizacją strategii grupy kapitałowej, która to aktualizacja zostanie zaprezentowana, po uzyskaniu akceptacji rady nadzorczej spółki, przy okazji publikacji prognoz finansowych na 2017 rok, podano również.

PGNiG 

Akcjonariusze PGNiG postanowili przeznaczyć kwotę 1,06 mld zł na wypłatę dywidendy, co daje 0,18 zł na akcję, wynika z uchwał walnego. >>>> 

Akcjonariusze PGNiG nie udzielili absolutorium poprzedniemu zarządowi w składzie Mariusz Zawisza, Jarosław Bauc, Zbigniew Skrzypkiewicz, Waldemar Wójcik, wynika z uchwał walnego.>>>>  

Akcjonariusze PGNiG odwołali Grzegorza Nakoniecznego ze składu rady nadzorczej i powołali Bartłomieja Nowaka i Piotra Sprzączaka, podała spółka w komunikacie.

Grupa zakupowa złożona ze spółek Lajkonik Snacks, Grana i Bahlsen Polska przyjęła 14 czerwca ofertę sprzedaży paliwa gazowego na 2017 rok złożoną przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), podała spółka.>>>> 

Arteria   

Akcjonariusze Arterii powołali Piotra Schramma do składu rady nadzorczej spółki na nową kadencję, wynika z uchwał walnego. >>>>  

Echo Investment 

Akcjonariusze Echo Investment zdecydowali o przeznaczeniu łącznej kwoty 2,174 mld zł na dywidendę, podała spółka.>>>>  

Medicalgorithmics 

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 6,39 mln zł, tj. 1,85 na akcję, podała spółka. „Dywidendą zostały objęte akcje spółki w liczbie 3 455 526. Dywidendą nie zostały objęte akcje serii F w liczbie 151 000" – czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy został ustalony na 8 lipca, a dzień wypłaty dywidendy na 25 lipca. 

Robyg   

Akcjonariusze Robyga zdecydowali o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2015 w łącznej wysokości ok. 52,62 mln zł, czyli 0,20 zł na akcję, podała spółka.>>>>  

Marvipol  

Akcjonariusze Marvipolu zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 4,57 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 0,11 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Marvipol opublikuje przed planowanym podziałem spółki na część motoryzacyjną i deweloperską, w II połowie 2016 r. założenia polityki dywidendowej dla obu spółek, poinformował prezes Mariusz Książek. >>>> 

Petrolinvest 

Prokom Investments ustalił liczbę członków zarządu nowej trzyletniej kadencji w Petrolinvest na dwie osoby oraz powołał do niego z dniem 29 czerwca 2016 roku Bertranda Le Guern, powierzając mu pełnienie obowiązków prezesa zarządu. Ryszard Krauze, na mocy przysługującego mu uprawnienia osobistego, powołał w skład zarządu Franciszka Kroka na wiceprezesa zarządu, podała spółka. >>>>  

Energa  

W związku z wystąpieniem zmian regulacyjnych (ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych) Energa zidentyfikowała przesłanki skutkujące utratą wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych grupy na łączną kwotę 247 mln zł, podała Energa. >>>>  

PKO BP, BOŚ 

PKO Bank Polski objął 1 126 726 akcji serii U Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) po cenie 10 zł za sztukę, podał BOŚ. BOŚ oferował 40 000 000 akcji serii U w formie subskrypcji prywatnej. >>>>  

Grupa Lotos  

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Grupy Lotos odwołało Cezarego Krasodomskiego ze składu rady nadzorczej IX kadencji, jednocześnie powołując do niej Mariusza Goleckiego, podała spółka. >>>> 

Altus TFI  

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych podpisało dokument określający ramowe warunki transakcji dotyczącej nabycia 100% akcji BPH TFI (term sheet), podała spółka.>>>> 

Banco Santander  

Banco Santander wypłaci 1 sierpnia pierwszą dywidendę zaliczkową na poczet zysku za 2016 rok w wysokości 0,055 euro brutto na akcję, podał bank. >>>> 

MCI Capital  

Akcjonariusze MCI Capital zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu zysku netto za rok 2015 w kwocie 121,46 mln zł na kapitał zapasowy spółki, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał. >>>>  

Bank Pocztowy  

Rada nadzorcza Banku Pocztowego powołała pięcioosobowy zarząd banku X kadencji ze Sławomirem Zawadzkim jako pełniącym obowiązki prezesa, podała instytucja. Nowy zarząd przejmie obowiązki po walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca.>>>>  

Qumak  

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) odstąpił od umowy w sprawie 5. etapu realizowanego przez Qumak projektu Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK) z powodu zwłoki w realizacji, podała spółka. Qumak nie zgadza się ze stanowiskiem zamawiającego. >>>>  

Benefit Systems 

Benefit Systems podjął uchwałę w sprawie emisji do 70 000 obligacji serii B o wartości nominalnej 1 000 zł każda i o łącznej maksymalnej wartości nominalnej do 70 mln zł, w ramach ustanowionego przez spółkę programu emisji obligacji, podała spółka. >>>>  

Archicom 

Archicom pozyskał 55 mln zł z prywatnej emisji obligacji skierowanej do inwestorów finansowych, poinformowała spółka. Obligacje są oprocentowane na poziomie WIBOR 6M powiększonym o 2,8 proc. marży, podano także.>>>> 

Bank Zachodni WBK 

Bank Zachodni WBK podpisał z Krajową Izbą Rozliczeniową umowę uczestnictwa w systemie Inkart, poinformowały instytucje. Umowa dotyczy przetwarzania krajowych transakcji kartowych i bankomatowych w lokalnym systemie rozliczeń Inkart, podano także. >>>>  

Wasko 

Wasko zawarło umowę z Kancelarią Sejmu RP na wybudowanie sieci światłowodowej na terenie kampusu Kancelarii, polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu okablowania światłowodowego, podała spółka. >>>> 

CDRL 

CDRL - właściciel marki Coccodrillo - otwiera 15 sklepów w wakacyjnych lokalizacjach do końca czerwca, w tym dwanaście nad morzem i trzy w innych turystycznych miejscowościach, podała spółka. >>>>  

4fun Media 

Akcjonariusze 4fun Media zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu zysku za 2015 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. >>>> 

Atal 

Atal uzupełnił ofertę w krakowskiej inwestycji Bagry Park o 158 lokali w IV i V etapie osiedla, podała spółka.>>>>  

Pfleiderer Grajewo 

Akcjonariusze Pfleiderer Grajewo zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 64,7 mln zł z zysku za 2015 r., co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, wynika z uchwał na walnego zgromadzenia. >>>>  

Empik Media & Fashion 

Rada nadzorcza Empik Media & Fashion (EMF) oddelegowała swojego członka Łukasza Waszaka do czasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu, poinformowała spółka.>>>> 

Vindexus 

Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydowali o przeznaczeniu 1,74 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,15 zł na akcję, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. >>>> 

eurobank 

eurobank wyemitował obligacje zwykłe serii B o łącznej wartości 250 mln zł. Jest to druga emisja w historii banku, podała instytucja. Kolejna emisja planowana jest na jesień. >>>>  

GPW 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wprowadza nowe segmenty rynku alternatywnego NewConnect: NC Focus, NC Base, NC Alert - od 28 września. Będą one oparte szczególnie o kryteria kondycji finansowej, wypełniania obowiązków informacyjnych, czy wskaźnikowe, poinformowała dyrektor Działu Emitentów Agnieszka Gontarek. Według symulacji na 23 czerwca, do segmentu NC Focus kwalifikuje się 107 spółek, do NC Alert - 67 emitentów, z kolei 239 emitentów - do NC Base. >>>>  

PGE 

W należącej do PGE Górnictwo i Energetyczka Konwencjonalna (PGE GiEK) Elektrowni Turów wmurowano kamień węgielny pod budowę bloku energetycznego o mocy 450 MW netto, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). Koszt inwestycji to ok. 4 mld zł. >>>> 

Dla dobra akcjonariuszy lepiej teraz pieniądze przeznaczyć na majątek PGE, a nie na dywidendę, ponieważ mamy zawirowania na rynkach kapitałowych – ocenił w środę minister energii Krzysztof Tchórzewski.>>>> 

Reino Dywidenda Plus 

Reino Dywidenda Plus postanowił o wstrzymaniu IPO w związku z okresowo niesprzyjającą sytuacją rynkową, podała spółka. Zgodnie z deklaracjami, proces ma zostać wznowiony w pierwszym możliwym terminie. >>>>  

J.W. Construction Holding 

Akcjonariusze J.W. Construction Holding zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu zysku netto za rok 2015 w kwocie 15 039 584,26 zł na kapitał zapasowy spółki, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>  

ABM Solid  

Rada nadzorcza ABM Solid powołała na kolejną kadencję na stanowisko prezesa Marka Pawlika, podała spółka. >>>> 

Ipopema Securities  

Akcjonariusze Ipopema Securities zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu całego zysku za 2015 r. w kwocie 3,49 mln zł na wypłatę dywidendy, wynika z uchwał walnego.>>>> 

Grupa PZU 

Grupa PZU nie rewiduje swojej strategii, ale ocenia że aktualna sytuacja powoduje, że banki zagraniczne jeszcze bardziej będą rozważać wyjście z Polski i sprzedaż swoich aktywów, więc PZU będzie bardzo aktywnie przyglądać się możliwościom akwizycyjnym, poinformował prezes PZU Michał Krupiński. >>>> 

Famur, Kopex  

Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił powództwo Famuru przeciwko Kopeksowi co do zapłaty kwoty 33,71 mln zł tytułem odszkodowania z tytułu niekorzystnego rozliczenia transakcji walutowych typu forward i umorzył postępowanie co do kwoty 18,17 mln zł, podała spółka. >>>>  

Krynica Vitamin

Akcjonariusze Krynicy Vitamin zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 9,066 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 0,74 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>  

Kruk 

Kruk przydzielił obligacje serii AB3 o łącznej wartości nominalnej 65 mln zł, emitowane w ramach III programu emisji obligacji publicznych, podała spółka. Kruk rozważa uruchomienie kolejnego programu. >>>> 

Plaza Centers 

Plaza Centers N.V. sfinalizowała sprzedaż nieruchomości MUP za łącznie 15,9 mln euro, podała spółka. >>>>