Cube.ITG 

Backlog CUBE.ITG miał wartość ponad 135 mln zł na koniec czerwca br. wobec ok. 90 mln zł rok temu, podała spółka. Zarząd uważa, że wyniki za 2016 r. powinny być lepsze lub zbliżone do roku poprzedniego. >>>>  

Integer.pl 

Akcjonariusze Integer.pl zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>  

Integer.pl zawarł z Logistics Venture umowę sprzedaży wszystkich udziałów w swojej spółce zależnej InPost Express oraz umowę cesji wierzytelności z pożyczek udzielonych na rzecz InPost Express za łącznie 110 mln zł, podała spółka.>>>>  

Farmacol  

Akcjonariusze Farmacolu zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2015 r. w kwocie 20,67 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.>>>> 

UniCredit 

Rada dyrektorów UniCredit włączyła w skład Jean-Pierre'a Mustiera i zdecydowała o powołaniu go na funkcję prezesa od 12 lipca, podał bank.>>>>  

JSW 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU), Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie (PZU Życie), Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) i PKO Bankiem Polskim (PKO BP) aneks do umowy o dalszej współpracy przedłużający termin zawarcia umowy restrukturyzacyjne do 29 lipca br., podała spółka.>>>>  

InPost 

InPost wypowiedział z dniem 31 lipca br. umowę o świadczenie usług pocztowych z Transgourmet Polska ze względu na " brak ekonomicznego uzasadnienia dla kontynuowania jej realizacji", podała spółka.>>>>  

PCC Rokita  

Urząd Regulacji Energetyki (URE) wszczął postępowanie administracyjne przeciwko PCC Rokita w związku z podejrzeniem naruszenia obowiązku ograniczeń w poborze energii wprowadzonego w sierpniu ub.r., podała spółka. PCC Rokita ma wątpliwości co do danych prezentowanych przez URE i zamierza wyjaśniać sprawę.>>>> 

Paged   

Akcjonariusze Pagedu nie podjęli uchwały o wypłacie dywidendy, podała spółka. >>>>  

Comp 

Akcjonariusze Comp zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto za 2015 r. na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>  

Emperia Holding 

Akcjonariusze Emperia Holding zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2015 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych i na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, podała spółka.>>>>  

Elzab   

Akcjonariusze Elzabu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę za 2015 r. kwoty 7,78 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,52 zł na akcję, podała spółka.>>>>  

Pekabex

Akcjonariusze Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 2 179 172,16 zł tj. 0,09 zł na akcję, podała spółka.>>>> 

BBI Development  

Zarząd BBI Development zdecydował o przedłużeniu programu skupu akcji własnych do 30 czerwca 2017 r., a także zwiększył maksymalną liczbę nabywanych akcji do 8 mln i maksymalną wartość programu do 4 mln zł, podała spółka.>>>>  

Ergis   

Liczba akcji Ergisu objętych dywidendą wynosi 39 230 778, podała spółka.>>>>  

Stalprodukt  

Akcjonariusze Stalproduktu: STP Investment, Stalprodukt - Profil, Stalnet i Piotr Janeczek zawarli porozumienie dotyczące nabywania akcji Stalproduktu, zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach spółki oraz prowadzenia wspólnej polityki wobec spółki celem zrealizowania wezwania, po którym osiągną łącznie próg 66% udziału, podała spółka.>>>>  

Lark.pl 

Rada nadzorcza Lark.pl powołała do pełnienia funkcji prezesa zarządu Mariana Mikołajczaka, poinformowała spółka.>>>> 

Bloober Team 

Bloober Team ustalił datę premiery nowego dodatku DLC o nazwie "Layers of Fear: Inheritance", który zostanie zaprezentowany 1 lipca 2016 na RTX 2016 w Austin, poinformowała spółka. Premiera dodatku przewidziana jest na koniec sierpnia.>>>>  

GTC 

Globe Trade Centre (GTC) nabyło biurowce Neptun Office Center w Gdańsku i Sterlinga Business Center w Łodzi, o łącznej powierzchni ok. 30 tys. m2, podała spółka. >>>>  

Apator  

Rada nadzorcza Apatora, po zakończeniu procesu rekrutacji, ponownie powołała Andrzeja Szostaka na prezesa, podała spółka.>>>>  

Ronson Development 

Ronson Development sprzedał 2/3 z ponad 390 mieszkań w ramach osiedla Młody Grunwald w Poznaniu, poinformowała spółka. W ofercie dostępne są jeszcze lokale od 37 m2 do 133 m2 powierzchni, podano także.>>>> 

Asseco Poland 

Asseco Poland nabyło pozostałe 30% akcji w spółce ZAO R-Style Softlab z siedzibą w Moskwie za 12,09 mln USD, podała spółka.>>>>  

Grupa Asseco sfinalizowała proces zmian, związanych z działalnością na polskim rynku. Ich celem było uproszczenie struktury organizacyjnej oraz rozwój kompetencji eksperckich w ramach poszczególnych spółek z Grupy, podała spółka.>>>>  

CCC 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za czerwiec 2016 wyniosły ponad 261 mln zł i były wyższe o 38,1% od osiągniętych rok wcześniej, podała spółka.>>>> 

Krynicki Recykling 

Krynicki Recykling uzyska wsparcie ze środków UE w wysokości 6 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Dofinansowany zostanie projekt "Budowa zakładu uzdatniania stłuczki szklanej w oparciu o autorskie eko-innowacje wynikające z przeprowadzonych prac B+R", podała spółka. Wsparcie będzie mieć formę premii technologicznej, która stanowi spłatę części kapitału kredytu technologicznego. >>>>  

TelForceOne 

Kaps Investment podwyższył cenę, po której będą nabywane akcje TelForceOne, objęte zapisami złożonymi w odpowiedzi na wezwanie - z kwoty 2,95 zł do kwoty 3,1 zł za jedną akcję, podał pośredniczący Trigon DM.>>>>  

Benefit Systems  

Fabryka Formy, spółka zależna Benefit Systems, zawarła umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia 30% udziałów w spółce FitFabric, zarządzającej klubami fitness, za kwotę 3,6 mln zł, podał Benefit. W ramach II etapu Fabryka Formy będzie uprawniona do nabycia pozostałych udziałów za szacunkowo18 mln zł. >>>>  

Echo Investment 

Echo Investment otrzymało pozwolenie na budowę biurowca Sagittarius Business House we Wrocławiu i kończy prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy, podała spółka.>>>> 

JHM Development 

JHM Development sprzedał aktami notarialnymi 13 lokali w czerwcu 2016 r., w tym 11 mieszkań i 2 garaże, podała spółka. Na 30 czerwca spółka posiadała 122 zawarte umowy przedwstępne/deweloperskie (w tym 78 mieszkań i 44 garaże).>>>>  

Elemental Holding

lemental Holding przedłużył z JX Nippon Mining & Metals Corporation (JX Nippon) porozumienie (memorandum of understanding) w sprawie wymiany informacji i możliwości współpracy w zakresie recyklingu płytek drukowanych (printed circuit board, PCB) do końca roku, podał Elemental.>>>>    

LPP 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2016 roku przez GK LPP wyniosły ok. 556 mln zł i były wyższe o ok. 21% r/r, podała spółka.>>>>  

Zakłady Chemiczne Police 

Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police postanowili o przekazaniu zysku netto za rok obrotowy 2015 w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.>>>> 

Vigo System  

Projekt Vigo System pn. "Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką" znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Rekomendowana kwota dofinansowania to 6 mln zł, a całkowita wartość projektu - 30,86 mln zł netto, podała spółka. >>>>  

Coal Energy 

Coal Energy zdecydował o zbyciu LLC Donbasuglerazrabotka z kopalnią St. Vasiliya Velikogo, podała spółka.>>>>