„W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy od konsorcjum wykonawczego propozycję zaktualizowanego harmonogramu realizacji kontraktu z propozycją przesunięcia terminu przekazania do eksploatacji bloku 1 075 MW z dnia 21 lipca 2017 r. na dzień 19 grudnia 2017 r. Propozycja przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji wynika z wskazanych przez konsorcjum kwestii techniczno-organizacyjnych" – czytamy w komunikacie.

W trakcie realizacji projektu wystąpiły przesunięcia niektórych elementów w ramach wewnętrznych harmonogramów realizacji poszczególnych etapów, podano w informacji.

„Przekazany przez wykonawcę harmonogram zostanie poddany analizie, zgodnie z obowiązującą umową. Analiza będzie dotyczyć w szczególności wskazanych przyczyn przesunięcia terminu, skuteczności zaproponowanych działań naprawczych oraz konsekwencji wynikających z przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji" – czytamy dalej.

Przeprowadzenie tak zaawansowanego technologicznie i złożonego projektu jak budowa bloku 1 075 MW wymaga ścisłej współpracy zamawiającego i konsorcjum wykonawczego w zakresie uzgodnień i właściwego monitorowania postępu prac. Oczekując zdecydowanych działań w realizacji, oferujemy konsorcjum ścisłą współpracę i wsparcie w różnych sprawach związanych z organizacją procesu budowy, podkreślono w informacji.

„Obecnie na budowie trwają intensywne prace związane z zakończeniem montażu instalacji technologicznych. Niedawno z sukcesem zakończyło się kolejne, ważne zadanie na budowie bloku. Nastąpiło pierwsze zasilenie z transformatora rezerwowo-rozruchowego w rozdzielni Polskich Sieci Elektroenergetycznych – podano napięcie 110 kV. Przygotowania do tego ważnego momentu trwały kilka tygodni i wymagały szeregu testów. Wydarzenie to było bardzo ważne dla realizacji projektu" – wskazano również.

Podanie napięcia otworzyło drogę do rozruchu testowego poszczególnych instalacji technologicznych nowego bloku. Rozruch pierwszych instalacji nastąpi jeszcze w tym roku. Ponadto do końca grudnia zakończone zostaną montaż i rozruch instalacji Stacji Przygotowania Wody, Systemu Sprężonego Powietrza oraz wywrotnicy wagonowej umożliwiającej rozładunek węgla. Gotowe są już młyny węglowe nowego bloku i trwa końcowy montaż zwałowarko-ładowarek, podsumowano w informacji.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)