"Na terenie szybu VI w Chudowie uruchomiono układ kogeneracyjny o mocy 2x4 MW. Układ zasilany jest metanem z odmetanowywania kopalni pozyskiwanym przez stację odmetanowywania, która została uruchomiona przy szybie VI rok wcześniej" - czytamy w komunikacie.

Produkcja energii elektrycznej wyniesie 5 000 MWh na miesiąc, co stanowi 30% aktualnego zapotrzebowania na energię elektryczną kopalni Budryk i będzie w całości zużywane przez kopalnię.

"Produkcja energii elektrycznej w ilości 5 000 MWh na miesiąc przyniesie oszczędności w kosztach energii elektrycznej około 850 000 zł. Rocznie da to oszczędności rzędu 10 mln zł" - czytamy dalej.

Wytwarzane w układzie ciepło zostanie w roku 2018 wykorzystane do produkcji chłodu w Centralnej Stacji Klimatycznej, który potrzebny jest do klimatyzacji miejsca pracy w wyrobiskach dołowych.

Wybudowany układ kogeneracyjny składa się z dwóch jednostek o mocy elektrycznej 4 035 kW i mocy ciągłej 3 746 kW każda. Jednostki zabudowano w kontenerach. Jednostka kogeneracyjna składa się z silnika spalinowego firmy GE Jenbacher z Austrii oraz generatora firmy Leroy-Somer. Całkowita sprawność urządzeń wynosi ponad 84%.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)