Presco "otrzymała deklarację jednego z głównych akcjonariuszy spółki – Andrzejewski Investments Ltd. – w związku z ogłoszonym przez spółkę w dniu 14 września 2016 r. wezwaniem na skup akcji własnych. Andrzejewski Investments Ltd. zadeklarowała zainteresowanie odpowiedzią na wezwanie, jednak zaznaczyła, że ewentualna odpowiedź tego podmiotu na wezwanie nastąpi w ostatnim, piętnastym, dniu subskrypcji" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z informacją na stronie internetowej spółki na dzień 27 czerwca br. Andrzejewski Investments Ltd. miała 8 mln akcji Presco, stanowiących 40,44% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.

Wczoraj Presco Group ogłosiło wezwanie do sprzedaży 6 527 363 akcji własnych, dających prawo do niemal 33% z ogólnej liczby głosów, po 6,5 zł za akcję. Zapisy będą przyjmowane w dniach od 4 do 18 października. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 21 października. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji przez KDPW to 24 października.

Presco Group chce rozpocząć działalność pożyczkową w IV kw. 2016 r. Działała wcześniej na rynku obrotu wierzytelnościami masowymi. Spółka od 2011 roku jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)