"Grupa zakłada zarządzanie efektywnością operacyjną w ramach, której szacuje optymalizację kosztów stałych o 700 mln zł do 2025 roku w odniesieniu do roku bazowego 2016. Oznacza to kontynuację dotychczasowego programu poprawy efektywności prowadzonego w Grupie od ponad 3 lat" - czytamy w komunikacie.

W ramach prac nad poprawą efektywności funkcjonowania Grupy w I poł. 2016 r. uzyskano 202 mln zł oszczędności, tj. 56% planu na cały br.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)