Uczeni przekonują, że to czynności wykonywane samotnie, nawet te najprostsze, będą najskuteczniejszymi sposobami na wypoczynek. Dotyczy to też ekstrawertyków, którzy zgodnie z podstawową definicją czerpią energię z przebywania z innymi - pisze portal "Quartz". 

Według badania zleconego przez organizację charytatywną Wellcome (specjalizującą się w rozwiązywaniu problemów skupionych wokół zdrowia) najbardziej relaksującą czynnością jest czytanie. Wskazało je 18 tys. osób, które wzięły udział w internetowej ankiecie. Kolejnymi najczęściej wskazywanymi aktywnościami były „przebywanie w swoim naturalnym środowisku”, „przebywanie w samotności”, „słuchanie muzyki” oraz „nie robienie niczego szczególnego”.

Druga część badania była oparta o ocenę intro-/ekstrawertyczności badanych oraz poziomu odczuwanego przez nich szczęścia.

- Zespół analityków zaobserwował, że znaczna część dziesięciu najczęściej wskazywanych przez respondentów czynności jest zazwyczaj wykonywana samotnie – napisano w podsumowaniu badania. – Ciekawe, że socjalizujące aktywności, takie jak spotykanie się z przyjaciółmi i rodziną oraz spożywanie alkoholu, znalazły się w tym zestawieniu na niższych pozycjach. Nie tylko introwertycy uważają odpoczynek w samotności za najbardziej wydajny. Również ekstrawertycy cenią czas spędzany we własnym towarzystwie – wynika z analizy zebranych danych.

Zdaniem profesor nauk społecznych Felicity Callard gorączkowy charakter współczesnego funkcjonowania jednostek wpływa na ich zainteresowanie różnymi formami odpoczynku. Podkreśla, że „dyskurs sukcesu” jest wszędzie, a jego miarą liczba wykonywanych obowiązków. Ludzie zdają sobie sprawę, że są przepracowani i to musi się zmienić, ale nie wyobrażają sobie, by byli w stanie wygospodarować czas wolny. Co ciekawe, nie uważają pracy i wypoczynku za czynności przeciwstawne.

Badanie zostało przeprowadzone przez stację BBC we współpracy z naukowcami wywodzącymi się z różnych uniwersytetów oraz naukowych dyscyplin, w tym antropologii oraz neuronauk. Objęło swoim zasięgiem 18 tys. osób ze 134 krajów.