Dagong podał w uzasadnieniu decyzji, że sytuacja polityczna w Polsce pozostaje stabilna, choć - zdaniem agencji - wzrasta niepewność co do decyzji politycznych, co wywołuje pewną presję na warunki spłaty polskiego długu.

"Działania nowej władzy na rzecz zmniejszenia wpływu Trybunału Konstytucyjnego na rząd, ograniczanie wolności mediów oraz zwiększanie zabezpieczenia socjalnego wywołało kontrowersje zarówno w kraju, jak i za granicą. Ponadto, w związku z podwyższonym napięciem w relacjach pomiędzy polskim rządem a Unią Europejską, niepewność w otoczeniu legislacyjnym i politycznym w Polsce wrosła" - napisano w komunikacie.

Dagong ocenił, iż wzrost gospodarczy w Polsce jest stabilny, a w długim terminie oczekuje się kontynuacji tego trendu. W krótkim terminie Dagong spodziewa się, że wciąż luźna polityka monetarna oraz polityka fiskalna, nakierowana na wzrost dochodów oraz poziomu dobrobytu obywateli, przyczyni się do mocnego wzrostu konsumpcji.

"Jednakże wzrastające koszty pracy oraz niepewność w otoczeniu biznesowym będzie wstrzymywać inwestycje" - dodano.

>>> Polecamy: Rosja bardziej wiarygodna niż USA, czyli jak ocenia chińska agencja ratingowa

Dagong prognozuje, iż wzrost PKB w Polsce w 2016 r. wyniesie 3,2 proc., a w 2017 r. oraz w średnim terminie 3,5 proc.

Agencja oceniła, iż mimo umiarkowanego wzrostu deficytu fiskalnego, mocne możliwości finasowania zapewnią stabilność spłaty zobowiązań przez państwo. Jak dodano, w krótkim terminie presja finansowa na polski rząd wzrośnie, z uwagi na decyzję o podwyżce kwoty wolnej od podatku, zwiększeniu subsydiów oraz wdrożenie planu darmowej opieki zdrowotnej dla osób starszych.

"W konsekwencji szacuje się, iż deficyt budżetowy wzrośnie do 2,7 proc. PKB w 2016 r. oraz do 3,1 proc. PKB w 2017 r., a potrzeby finansowe państwa wyniosą, odpowiednio: 8 proc. oraz 11,7 proc." - napisano w komunikacie.

"Na plus należy zaliczyć to, że deficyt budżetu spadnie do 2,6 proc. PKB w średnim terminie, dzięki odejściu od zachęt dla VAT oraz poprawy efektywności podatkowej" - dodano.

W opinii Dagong wypłacalność Polski pozostaje stabilna, choć, jak zaznaczono, poziom długu rządowego pozostaje znaczący.

"Wraz z wzrastającym w krótkim terminie deficytem budżetowym, wskaźnik długu do PKB wzrośnie do 51,9 proc. w 2016 r. oraz do 52,9 proc. w 2017 r., a w średnim terminie oscylować będzie wokół 52 proc." - oceniła agencja.

W jej opinii, wysoki poziom długu zewnętrznego brutto, 69,2 proc w 2015 r., oraz niskie pokrycie zewnętrznych potrzeb finansowych przez rezerwy walutowe sprawia, iż wypłacalność Polski w walucie zagranicznej jest nieco niższa niż w walucie krajowej. Jednocześnie, jak podano, polska waluta pozostanie stabilna, a zewnętrzne kanały finansowania pozostaną płynne, co zabezpieczy możliwość spłaty zadłużenia zagranicznego.

>>> Czytaj też: Najwięcej w Polsce inwestują Holendrzy, Amerykanie wycofują kapitał. Zobacz raport NBP