PZU, Alior Bank

PZU jako jeden z głównych udziałowców Alior Banku oczekuje, że bank ten w ciągu najbliższych kilku lat stanie się spółką wypłacającą akcjonariuszom regularnie dywidendę, wynika ze słów prezesa PZU Michała Krupińskiego. >>>> 

Unibep

Unibep miał 1 249,2 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2016 r. wobec 1 242,9 mln zł rok wcześniej i ok. 31,8 mln zł zysku netto wobec 23,3 mln zł w 2015 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie ok. 31,4 mln zł. >>>> 

Integer.pl 

Prezes Integer.pl Rafał Brzoska podpisał umowę inwestycyjną z AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a r.l, dotyczącą ich wspólnej inwestycji w spółkę i jej podmioty zależne. Na mocy umowy członkowie porozumienia ogłoszą wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki i dokonają jej delistingu. Ponadto, zgodnie z umową, AI Prime nabędzie wszystkie akcje InPost S.A. w wezwaniu.>>>>  

Rafał Brzoska oraz AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a r.l. wzywają do sprzedaży 5 435 833 akcji spółki Integer.pl, upoważniających do 70,01% głosów na walnym zgromadzeniu po cenie 41,10 zł za jedną akcję, podała spółka. >>>> 

Advent Internetional, który dziś - poprzez swoją spółkę celową AI Prime - ogłosił wezwanie na 70,01% akcji Integer.pl oraz 100% akcji InPost zobowiązał się do refinansowania zadłużenia grupy Integer.pl w kwocie ok. 170 mln zł, podał Integer.pl. Advent zapewni też ok. 500 mln zł nowego kapitału, co pozwoli m.in. zrealizować cele inwestycyjne.>>>> 

InPost 

Rafał Brzoska oraz AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a r.l. - spółka należąca do funduszy zarządzanych przez Advent International - wzywają do sprzedaży 11 558 000 tj. wszystkich akcji InPostu po cenie 9,5 zł za jedną akcję, podała spółka.>>>>  

Mercor 

Mercor pozyskał zamówienia o wartości około 22,6 mln zł w styczniu w porównaniu z 13,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 70%, podała spółka. >>>>  

Radpol  

Akcjonariusze Radpolu zdecydują o emisji do 2,57 mln akcji serii F po cenie emisyjnej nie niższej niż 2,48 zł z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał nadzwyczajnego walnego zwołanego na 21 marca br. >>>> 

Monnari Trade 

Monnari Trade odnotowało 23,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 12,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

- Zarząd Monnari Trade zdecydował, że nie będzie rekomendował akcjonariuszom wypłaty dywidendy z zysku za 2016 r., podała spółka. >>>>  

Monnari Trade liczy na wyższą od ubiegłorocznej dynamikę wzrostu przychodów w 2017 r., poinformował prezes Mirosław Misztal. >>>> 

Monnari Trade zakłada wzrost powierzchni sieci o 5-10% r/r, czyli o 1,5 - 3 tys. m2, poinformował dyrektor finansowy Monnari Miłosz Kolbuszewski. Spółka chce rozwijać swój kanał e-commerce.>>>> 

Zobacz też rekomendacje 

Budimex 

Budimex odnotował 409,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 235,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Wartość portfela zamówień grupy Budimex wyniosła 8,9 mld zł na koniec ubiegłego roku, podała spółka. >>>> 

Wartość kontraktów, w których grupa Budimex złożyła najniższe cenowo lub najkorzystniejsze oferty wynosi aktualnie ok. 3,9 mld zł, z czego 25% to zlecenia kolejowe, a 33% projekty, w których zamawiającym jest GDDKiA, poinformował prezes Dariusz Blocher w komentarzu do wyników rocznych. >>>>  

Budimex spodziewa się w najbliższych kwartałach wzrostu sprzedaży, choć trudno będzie o poprawę wyników finansowych w 2017 r., poinformował prezes Dariusz Blocher. >>>> 

Budimex do końca marca zdecyduje, czy będzie rekomendował przeznaczenie na dywidendę 100% zysku za 2016 r., wynika z wypowiedzi prezesa Dariusza Blochera. >>>> 

Budimex spodziewa się, że utworzy w tym roku 400-500 nowych etatów, poinformował prezes Dariusz Blocher.>>>>

Budimex spodziewa się wzrostu sprzedaży notarialnej mieszkań w 2017 r. dzięki wcześniejszej przedsprzedaży, poinformował prezes Dariusz Blocher. >>>> 

FB Serwis, spółka w której Budimex ma 49% udziałów, powinna w tym roku ponownie odnotować "znaczny" wzrost sprzedaży wobec ok. 30-proc. wzrostu w 2016 r., poinformował prezes Budimeksu Dariusz Blocher. Spółka ta jest też blisko sfinalizowania kolejnej akwizycji.>>>> 

Budimex osiągnął ok. 10% udziału w rynku robót kolejowych w Polsce na bieżący rok (według wartości rozstrzyganych przez PKP PLK przetargów), a w przyszłym roku może mieć 15% tego rynku, poinformował prezes Dariusz Blocher.>>>> 

Fachowcy.pl Ventures 

Fachowcy.pl Ventures osiągnął skonsolidowany zysk operacyjny na poziomie 18 tys. zł w styczniu br., podała spółka.>>>> 

Getin Noble Bank 

Zarząd BondSpot wyznaczył poniedziałek 27 lutego na pierwszy dzień notowania obligacji serii PP6 II Getin Noble Banku o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł na Catalyst, podała giełda. >>>> 

Grupa Lotos

Grupa Lotos przeprowadzi postój remontowy w gdańskiej rafinerii w terminie od 3 marca do 15 kwietnia br., podała spółka. >>>> 

Dębica

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 15,59 mln zł jednostkowej straty netto w IV kw. 2016 r. wobec 22,59 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

PKN Orlen 

Solino - spółka zależna PKN Orlen - zainwestuje ponad 200 mln zł w realizację strategii kawernowej, w tym w budowę pompowni wody przemysłowej i rozbudowę sieci rurociągów, podał koncern. >>>> 

PKP Cargo 

PKP Cargo przewiozło 7,62 mln ton towarów w styczniu br., tj. o 7,8% więcej r/r, a wykonana praca przewozowa wzrosła o 11,3% do 1,96 mld tonokilometrów, podała spółka, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). >>>> 

Dekpol

Dekpol zawarł z firmą 7R Logistic umowę dotyczącą wykonania w systemie generalnego wykonawstwa kompleksowych robót budowlano – konstrukcyjnych oraz robót budowlano instalacyjnych wraz z dostawą materiałów i urządzeń obiektu magazynowo-biurowego w Kokotowie w gminie Wieliczka, podała spółka. >>>> 

LS Tech-Homes

LS Tech-Homes zawarła z Balthazar Unternehmensgruppe list intencyjny dotyczący projektu Marienfelde-Berlin, podała spółka. Intencją LS Tech-Homes jest podpisanie umowy na realizację tej inwestycji w technologii modułowej.>>>> 

Neuca

Neuca Med, spółka zależna Neuki nabyła 100% udziałów przedsiębiorstwa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pod Wierzbami" spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Dzierżoniów, w województwie dolnośląskim, podała Neuca.>>>> 

Maspex

Grupa Maspex złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Sequoia, podał Urząd. >>>> 

Serinus Energy

Serinus Energy zakończył ofertę 72 mln akcji, z której pozyskał 25,2 mln CAD brutto, podała spółka. W wyniku nabycia akcji w ofercie Kulczyk Investments zwiększył swój udział w spółce do 52,18%.>>>> 

Gorenje

Peter Groznik zrezygnował z członkostwa w zarządzie Gorenje, podała spółka. Do czasu powołania nowego członka zarządu, zadania dyrektora finansowego (CFO) i będzie wykonywał Jožica Turk, wicedyrektor wykonawczy ds. finansów, podała spółka. >>>>