Grupa Żywiec, po uzyskaniu akceptacji rady nadzorczej, na zwyczajnym walnym zgromadzeniu przedstawi propozycję wypłaty łącznie 29 zł dywidendy na akcję za 2016 r., czyli 18 zł ponad dotychczasową dywidendę zaliczkową, podała spółka.

Grupa przedstawi propozycję podziału zysku w sposób następujący:

"1) przeznaczyć cały fundusz rezerwowy w kwocie 7 644 481,91 zł oraz część zysku za rok 2016 w wysokości 290 224 291,09 zł na wypłatę dywidendy za rok 2016 w łącznej wysokości 29 zł za jedną akcję,
2) mając na względzie treść pkt 1) powyżej oraz fakt, iż na podstawie uchwały zarządu spółki z dnia 20 września 2016 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 112 984 707,00 zł w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 w kwocie 11 złotych za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 184 884 066,00 zł, tj. kwota 18 złotych za jedną akcję,
3) przeznaczyć pozostałą część zysku za rok obrotowy 2016 w kwocie 10 239 852,50 zł na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Żywca w 2016 r. wyniósł 300,46 mln zł wobec 280,34 mln zł zysku rok wcześniej.

We wrześniu ub.r. rada nadzorcza Grupy Żywiec zaakceptowała decyzję zarządu co do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 w kwocie 11 zł za jedną akcję.

Grupa Żywiec warzy piwo w pięciu browarach: Warce, Elblągu, Leżajsku oraz w Żywcu i w Cieszynie. W 2016 roku sprzedała 11,7 mln hektolitrów piwa. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.

(ISBnews)