Trans Polonia 

Zarząd Trans Polonia dokonał przydziału 8,5 mln akcji, poinformowała spółka. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane wyniosła 5,8 zł, podano także. "Emisja 8,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,1 zł każda, emitowanych w ramach oferty publicznej [...] doszła do skutku, tj. zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 8,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii I, w związku z czym zarząd na podstawie uchwały z dnia 28 czerwca 2017 r. dokonał ich przydziału. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane wyniosła 5,8 zł" - czytamy w komunikacie.

Trans Polonia oczekuje utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu na międzynarodowym rynku płynnej chemii, zaś w Polsce - ożywienia na rynku logistyki asfaltów, poinformował prezes Dariusz Cegielski. Spółka pozyskała właśnie 50 mln zł z emisji akcji, a środki te posłużą realizacji programu inwestycyjnego na lata 2018-2020, zakładającego istotny wzrost floty transportowej. >>>> 

Tauron Polska Energia

Tauron Polska Energia zdecydował, że wyemituje dziesięcioletnie euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro z kuponem 2,375% w skali roku, podała spółka.
"28 czerwca 2017 r. zostały ustalone następujące parametry euroobligacji, które zostaną wyemitowane przez Spółkę:
1. Łączna wartość nominalna: 500 000 000 euro;
2. Zapadalność: 10 lat;
3. Okresy odsetkowe: roczne;
4. Kupon: 2,375%. w skali roku;
5. Rentowność na dzień emisji: 2,439% w skali roku (tj. mid-swap + 1,63 proc.);
6. Cena emisyjna: 99,438% wartości nominalnej" - czytamy w komunikacie.
Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange), podano także.

>>> Zobacz też rekomendacje  

Qumak 

Rada nadzorcza Qumaka odwołała ze składu zarządu Włodzimierza Kaweckiego i powołała do składu zarządu Konrada Pogódzia oraz Bartłomieja Łatkę, podała spółka. Jednocześnie rada delegowała Wojciecha Włodarczyka do dalszego czasowego pełnienia obowiązków prezesa. >>>> 

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Akcjonariusze Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zdecydowali o przeznaczeniu 68,28 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

Olympic Entertainment Group

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) utrzymała zawieszenie obrotu akcjami Olympic Entertainment Group do 29 września włącznie, podała giełda. >>>> 

J.W. Construction Holding

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczył piątek, 30 czerwca, na pierwszy dzień notowania na Catalyst obligacji J.W. Construction Holding serii JWC0520 o łącznej wartości nominalnej 70 mln zł, podała giełda. >>>> 

Raiffeisen Bank Polska

Pierwotna oferta publiczna 33,85 mln istniejących akcji zwykłych serii AA (stanowiących 15% kapitału) Raiffeisen Bank Polska, sprzedawanych przez Raiffeisen Bank International AG, rozpoczyna się dziś od budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie emisyjnym. Przewidywany termin debiutu akcji na GPW to ok. 19 lipca br. >>>> 

ABC Data

Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy oraz o przeznaczeniu 5 mln zł z zysku za 2016 r. na buy-back, jak również o wydzieleniu z kapitału zapasowego 20 mln zł na kapitał rezerwowy celem finansowania wypłat zaliczkowych dywidend, podała spółka. >>>> 

XTPL

Zapisy na akcje spółki XTPL zostały przedłużone i odbędą się w dniach 4-7 lipca, podała firma. >>>> 

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) porozumiała się ze związkami zawodowymi w sprawie wypłaty 4 300 zł nagrody jednorazowej i podwyższenia ekwiwalentu z tytułu posiłku profilaktycznego, podała spółka. >>>> 

Marvipol

Marvipol wybuduje osiedle apartamentów w Gdańsku i chce pozyskać kolejne działki pod projekty mieszkaniowe w Trójmieście, poinformowała spółka. Realizacja projektu ruszy w I poł. 2018 r.  >>>> 

ZUE

PKP Polskie Linie Kolejowe wybrało ofertę ZUE jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych, dla projektu "Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Kutno, etap I: prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa - Granica LCS Łowicz", poinformowała spółka. Wartość netto złożonej przez spółkę oferty wyniosła 79,8 mln zł, podano także. >>>> 

Zortrax

Prospekt producenta rozwiązań druku 3D - Zortrax - w związku z IPO na warszawskiej giełdzie ma w lipcu trafić do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), poinformował ISBnews prezes Rafał Tomasiak. >>>> 

Zortrax oraz Bosch podpisały porozumienie w celu stworzenia nowego, innowacyjnego produktu z dziedziny druku 3D, poinformował prezes Zortrax Rafał Tomasiak. Jest to kolejna, wspólna inicjatywa polskiego producenta drukarek 3D oraz francuskiego zakładu produkcyjnego Bosch. >>>>   

Famur, JSW 

Famur, Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) i Advicom - spółka z grupy kapitałowej JSW - podpisały list intencyjny w zakresie współdziałania w ramach realizacji zadań związanych z wdrażaniem metod proaktywnego utrzymania ruchu maszyn dostarczanych przez Famur na potrzeby JSW, podał Famur. >>>> 

Sfinks Polska

Sfinks Polska zakończył negocjacje dotyczące nabycia akcji Dominium, do której należy sieć ponad 70 restauracji kuchni włoskiej działających pod marką "Gusto Dominium", poinformowała spółka. Sfinks za łączną kwotę 20 mln zł kupi 3 103 320 sztuk akcji stanowiących docelowo 40% kapitału zakładowego tej spółki co powinno nastąpić do końca 2017 r., podano także. >>>>  

PZU

Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (PZU SA) zdecydowali o przeznaczeniu 1 208,93 mln zł z zysku za 2016 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,4 zł na akcję. >>>> 

Hawe

Zarząd Hawe podjął decyzję o odwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca br., ponieważ nie zostały przygotowane sprawozdania finansowe spółki i grupy kapitałowej za lata 2015 i 2016. Spółka chce przygotować te dokumenty w ciągu najdalej trzech miesięcy i wtedy po raz kolejny zwoła walne zgromadzenie, poinformował prezes Paweł Paluchowski. >>>> 

LW Bogdanka 

W najbliższym czasie kopalnia Bogdanka złoży w Ministerstwie Środowiska wniosek o koncesję na wydobycie węgla z pola Ostrów - poinformował prezes spółki Krzysztof Szlaga. Uzyskanie koncesji będzie oznaczało dla Bogdanki podwojenie dostępnych zasobów węgla. >>>> 

Synektik  

Akcjonariusze Synektika zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto za 2016 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwal podjętych na walnym zgromadzeniu. >>>> 

Biomed-Lublin

Marcin Piróg złożył ofertę dokapitalizowania Biomed-Lublin w drodze objęcia 2 mln akcji spółki za cenę 1,07 zł w dwóch transzach - realizowanej do 15 lipca br. oraz do 22 września br. Inwestor, któremu rada nadzorcza powierzyła funkcję prezesa, jest zainteresowany zwiększenia zaangażowania i objęciem akcji spółki spółki za kwotę ponad 9 mln zł, podała spółka. >>>> 

PEManagers

Akcjonariusze Private Equity Managers (PEManagers) zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 10,03 mln zł z zysku netto za 2016 r., co oznacza wypłatę w wysokości 2,93 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Braster

Braster podpisał umowę z partnerem z Japonii, której przedmiotem jest przeprowadzenie pilotażu medycznego urządzenia do samodzielnego badania piersi. W kolejnym etapie Braster oczekuje wsparcia spółki w rejestracji urządzenia i wprowadzeniu produktu do sprzedaży na rynek japoński. Kluczowe warunki dot. działań sprzedażowych mają zostać podpisane do końca września, podał Braster. >>>> 

Energa

Energa powołała Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya (CBRF) i planuje przeznaczać średniorocznie ok. 40 mln zł na innowacje, podała spółka. >>>> 

Maxcom

Maxcom zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w piątek, 30 czerwca, podała spółka. >>>> 

Dębica

Firma Oponiarska Dębica zawarła z Goodyear S.A. umowę pożyczki, której wartość wyniesie 55 mln zł, poinformowała spółka. >>>> 

Polimex-Mostostal

Konsorcjum w składzie Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (Niemcy) - lider, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd. (Japonia), Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Ltd. (Londyn) i Polimex-Mostostal podpisało umowę z PGNiG Termika - spółką zależną Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie, podał Polimex-Mostostal. Wartość umowy to 982,28 mln zł i 111,94 mln euro brutto. >>>>