Madrycki sąd wydał Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) w piątek. Władze w Madrycie zarzucają w nim politykom katalońskim m.in. "rebelię, działalność wywrotową, sprzeniewierzenie środków publicznych i nieposłuszeństwo wobec władz centralnych". Tego samego dnia belgijska prokuratura federalna powiadomiła, że otrzymała ENA.

Zgodnie z przepisami prawa belgijskiego prokuratura zobowiązana jest doprowadzić do sądu osoby, wobec których wydano nakaz. Na przyjęcie lub odrzucenie wniosku sąd ma 24 godziny.

Od Europejskiego Nakazu Aresztowania przysługuje odwołanie; procedura odwoławcza nie może jednak trwać dłużej niż 45 dni lub – w wyjątkowych przypadkach – 90 dni.

>>> Czytaj też: Puigdemont apeluje o zjednoczenie zwolenników niepodległości Katalonii