Eurocash

Eurocash odnotował 35,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 58,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Serinus Energy

Serinus Energy odnotował 7,04 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,97 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

- Serinus Energy Inc. będzie koncentrował się na działalności w Rumunii, poinformowała spółka. Projekt zagospodarowania gazu Moftinu to projekt o krótkim horyzoncie realizacji i spodziewane jest, że produkcja z odwiertów gazowych Moftinu-1001 i Moftinu-1000 rozpocznie się na początku 2018 r., podano także.  >>>> 

Serinus Energy Inc. bada możliwość wprowadzenia akcji na Alternative Investment Market (AIM) w ramach giełdy London Stock Exchange, poinformowała spółka.>>>> 

Agora

Agora odnotowała 2,2 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 14,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Agora podtrzymuje, że rynek reklamy w Polsce powinien wzrosnąć ogółem o 1-3% r/r w 2017 r., podała spółka. Jednocześnie ocenia, że wzrost wydatków na reklamę w internecie i w kinach będzie wyższy niż pierwotnie zakładany, z kolei dynamika wydatków na reklamę w telewizji i na nośnikach reklamy zewnętrznej będzie niższa, niż szacowano wcześniej. >>>> 

Agora oczekuje pozytywnego ostatniego kwartału bieżącego roku, szczególnie dzięki bardzo obiecującym świątecznym propozycjom filmowym w kinach, poinformował prezes Bartosz Hojka. "W IV kwartale wiele sobie obiecujemy po świątecznym repertuarze kinowym, co powinno umocnić w efekcie trzeci z rzędu rekord frekwencji rocznej w polskich kinach" - powiedział Hojka podczas konferencji prasowej. Po dziewięciu miesiącach tego roku frekwencja w polskich kinach wzrosła r/r o 10,5% do 40,2 mln. 

>>> Zobacz też rekomendacje   

Ghelamco Invest

Ghelamco Invest podjęło decyzję w sprawie przeprowadzenia oferty publicznej do 50 tys. obligacji serii PH oraz oferty niepublicznej do 20 tys. obligacji serii PI, podała spółka. >>>> 

OT Logistics

OT Logistics otrzymał zgodę Chorwackiej Agencji ds. Nadzoru Usług Finansowych (HANFA) na ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Luka Rijeka d.d., podała spółka. >>>> 

Kogeneracja

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował 9,11 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 29,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Synthos

Synthos dostrzega istnienie ryzyka utraty wartości aktywów instalacji do wytwarzania kauczuków typu SSBR w Oświęcimiu, podała spółka. >>>>  

Getin Holding

Getin Holding odnotował 106,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 36,62 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Getin Holding liczy na utrzymanie pozytywnych tendencji na rynkach wschodnich oraz w Rumunii w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Piotr Kaczmarek. >>>> 

Vantage Development

Vantage Development odnotował 17,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 14,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Introl

Introl odnotował 2,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 6,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

PCC Rokita

PCC Rokita odnotowało 25,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 30,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Baltona 

Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 26,6 mln zł w październiku 2017 roku i były wyższe o 30% r/r, podała spółka.>>>> 

Ropczyce

Zakłady Magnetyzowe Ropczyce odnotowały 3,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Marvipol  

Akcjonariusze Marvipolu (emitent, spółka dzielona) oraz Marvipol Development (spółka przejmująca) zdecydują na walnych zgromadzeniach zwołanych na 20 listopada 2017 r. o podjęciu uchwał w sprawie podziału Marvipolu, podała spółka. Wczoraj Marvipol Development opublikował prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 101 000 akcji serii A i B wyemitowanych przez spółkę przejmującą oraz memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 41 551 852 akcji serii C emitowanych przez spółkę przejmującą. W planowanym harmonogramie działań w ramach podziału, zawartym w prospekcie, podano, że pierwsze notowanie wszystkich akcji wyemitowanych przez spółkę przejmującą na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi do 29 grudnia 2017 r.

Kino Polska

- Kino Polska odnotowało 3,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 3,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

J.W. Construction Holding

J.W. Construction Holding odnotował 6,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 9,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

J.W. Construction Holding ocenia, że pod względem przekazań IV kwartał ma lepszy potencjał niż narastająco pierwsze trzy kwartały bieżącego roku (gdy przekazano 514 lokali), poinformowała członek rady nadzorczej Małgorzata Szwarc-Sroka. >>>>  

Qubic Games

Qubic Games odnotowało 1,12 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 0,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank oraz Idea Bank Ukraina, należący do Getin Holding uruchomiły wspólną ofertę dla Ukraińców mieszkających i pracujących w Polsce. W ciągu roku banki chcą pozyskać łącznie ok. 30-50 tys. kont obywateli Ukrainy, którzy zdecydują się na rozszerzony pakiet usług, umożliwiający m.in. przelewy za granicę, poinformował prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek. >>>> 

PKN Orlen

PKN Orlen zrealizował 6 inwestycji ekologiczno-energetycznych na sumę ponad 1,4 mld zł w ciągu ostatnich siedmiu lat, poinformowała spółka.  Zastosowanie najnowszych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska spowodowało zmniejszenie o ponad 90% emisji związków dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu z zakładowej elektrociepłowni, dodano. >>>> 

Kruk

- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Kruk kontroli nad Bison Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (NSFIZ), podał Urząd. >>>> 

Unified Factory

Unified Factory podpisało umowę dystrybucyjną na sprzedaż platformy Customer Service Automation (CSA) na rynek indyjski z firmą Indigisol z siedzibą w Bangelore w Indiach, podała spółka. >>>>   

Solar Company

Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 12,6 mln zł w październiku br., podała spółka. >>>> 

Celon Pharma

Celon Pharma podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój przedkliniczny i kliniczny inhibitora ścieżki ubikwityna-proteasom jako innowacyjnego leku stosowanego w terapii nowotworów" złożonego w ramach Programu sektorowego InnoNeuroPharm, podała spółka. "Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 37,5 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania to 25,6 mln zł. Projekt zostanie zrealizowany do 2020 r." - czytamy w komunikacie. 

Tauron,  Torpol

Spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron wybrała ofertę złożoną przez Torpol w postępowaniu prowadzonym w formie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie układu torowego przy budowanym bloku energetycznym o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, podała spółka.  "Emitent przypomina, iż termin realizacji inwestycji wskazany w złożonej ofercie został określony na listopad 2019 roku, okres gwarancji jakości i rękojmi za wady został określony na 36 miesięcy, a cena oferty złożonej przez emitenta wynosi 367,28 mln zł netto, tj. 451,75 mln zł brutto" - czytamy w komunikacie. Torpol złożył jedyną ofertę w postępowaniu. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację inwestycji 221,4 mln zł brutto, podano wcześniej.