Zysk netto Grupy WP wzrósł r: r do 12,7 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - Grupa WP odnotowała 12,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 9,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 21,68 mln zł wobec 17,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 113,62 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 102,97 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 27,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 30,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 328,05 mln zł w porównaniu z 292,19 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 6,52 mln zł wobec 5,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

(ISBnews)