Zysk netto 4fun Media wyniósł 0,88 mln zł w III kw. 2017 r. wobec straty rok wcześniejWarszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - 4fun Media odnotowały 0,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,99 mln zł wobec 0,68 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,88 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 8,15 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 4,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,25 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 32,53 mln zł w porównaniu z 26,09 mln zł rok wcześniej.

"W ocenie zarządu 4fun Media, kolejny kwartał 2017 rok przyniesie dalszą dywersyfikację przychodów spółki oraz systematyczny wzrost sprzedaży pochodzącej z innych źródeł niż tradycyjna reklama telewizyjna, w szczególności w obszarze działalności agencji reklamowej, sprzedaży reklamy zewnętrznej oraz akcji specjalnych. Strategicznym celem działalności na kolejne kwartały będzie synergiczne wykorzystywanie posiadanych zasobów oraz hybrydowe podejście do klientów wykorzystujące różne kanały komunikacji. Ponadto zarząd 4fun Media szacuje, iż dokonane w spółce optymalizacje kosztowe przyniosą widoczne efekty i dalszą poprawę wskaźników rentowności. Potwierdzają to wyniki 9 miesięcy 2017 roku, które zakończyło się wyraźnym wzrostem przychodów oraz dynamicznym wzrostem zysku operacyjnego oraz zysku netto, a także wzrostem rentowności" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 3,6 mln zł wobec 0,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kapitałowa 4Fun Media S.A. jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. 4Fun Media S.A. jest interaktywną platformą telewizyjną, dystrybuującą treści video poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, internet oraz autorskie rozwiązania typu second screen (aplikacja 4Fun App). Do grupy kapitałowej 4fun Media S.A. należą tematyczne kanały telewizyjne 4Fun.tv, 4Fun Dance oraz Gold Hits, spółka Program - dystrybutor tematycznych programów telewizyjnych i treści multimedialnych w różnych formatach, pierwsza hybrydowa agencja reklamowa w Polsce - Bridge 2 Fun Sp. z o.o. oraz największa sieć Digital Signage w Polsce - Screen Network Sp. z o.o.

(ISBnews