Mostostal Zabrze miał wstepnie 2,6 mln zł zysku netto w III kw. 2017 r.Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze miał 185,4 mln zł skonsolidowanych przychodów, 3,7 mln zł zysku operacyjnego i 2,6 mln zł zysku netto w III kw. 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Wstępne skonsolidowane dane za trzy kwartały 2017 r. przedstawiały się natomiast następująco:
- skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 523,3 mln zł,
- wynik z działalności operacyjnej: 10,9 mln zł,
- wynik netto: 4,1 mln zł, czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym Mostostal Zabrze miał -2,5 mln zł wyniku netto w III kw. i 4,3 mln zł wyniku netto w okresie I-III kw. br.

"Powyższe wstępne wyniki finansowe uwzględniają:

- kolejną aktualizację budżetu kontraktu, o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2017 oraz 34/2017 ['jeden z kontraktów krajowych realizowanego dla branży petrochemicznej'], dokonaną w związku z zakończeniem okresowej rewizji długoterminowych umów budowlanych w zakresie szacowanych przychodów i kosztów. Efektem aktualizacji budżetu jest obniżenie wyniku na realizowanym kontrakcie, co przełoży się na obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego brutto za III kwartał 2017 r. o kwotę 3,3 mln zł. Podjęta decyzja o dokonaniu kolejnej aktualizacji budżetu przedmiotowego kontraktu wynika z dodatkowych koszów poniesionych w związku z przedłużającą się realizacją kontraktu,

- przychody z tytułu zmiany wartości dwóch nieruchomości inwestycyjnych zlokalizowanych w Zabrzu oraz jednej położonej w Katowicach w łącznej wysokości 5,6 mln zł. Aktualizacja wartości przedmiotowych nieruchomości została dokonana w konsekwencji zawartej umowy sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych w Zabrzu oraz w związku z realizacją kolejnego etapu w procesie zbycia nieruchomości zlokalizowanej w Katowicach, będącej przedmiotem zawartej umowy przedwstępnej. Transakcje sprzedaży nieruchomości są zgodne z przyjętymi w okresach wcześniejszych działaniami zmierzającymi do optymalizacji majątku grupy kapitałowej emitenta" - czytamy także.

Spółka zastrzega, że powyższe wstępne wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, w związku z czym przedstawione kwoty mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał 2017 rok. Publikacja przedmiotowego raportu nastąpi 17 listopada 2017 r., podsumowano.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2016 r. miał 792,31 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)