Na trop oszustwa podatkowego wpadli pracownicy Śląskiego Urzędu Celno–Skarbowego w Katowicach. Przeprowadzona przez nich kontrola ujawniła, że jedna ze śląskich firm, zajmująca się produkcją i handlem zniczami oraz wkładami parafinowymi, posługuje się fikcyjnymi fakturami i składa do urzędu skarbowego nieprawdziwe informacje.

"Firma deklarowała sprzedaż do unijnych oraz krajowych kontrahentów, wskazując przy tym co miesiąc kwoty podatku VAT do zwrotu. Jak się okazało, powiązani z producentem zniczy krajowi nabywcy również deklarowali sprzedaż do kontrahentów unijnych i występowali do urzędów skarbowych o zwrot podatku" - wyjaśniła w piątek Grażyna Kmiecik z katowickiej Izby Administracji Skarbowej.

Przeprowadzone w czterech firmach kontrole celno-skarbowe ostatecznie potwierdziły, że dostawy towarów były fikcyjne lub dotyczyły bliżej nieokreślonych podmiotów. Ponad 360 wystawionych tzw. pustych faktur miało jedynie upozorować sprzedaż i dostawę, by uzyskać prawo do zwrotu podatku VAT. Łączna wartość brutto takich faktur to prawie 24 mln zł. Właściciele firm posłużyli się fikcyjnymi fakturami przy składaniu do urzędów skarbowych deklaracji podatkowych. W oparciu o takie nieprawdziwe dane spółki wnioskowały o zwrot podatku.

"Obecnie wstrzymano bieżące zwroty podatku VAT na prawie 200 tys. zł. W wyniku tego oszustwa ustalono, że na czterech podmiotach, zaangażowanych w nielegalny proceder, ciąży obowiązek zapłaty należnego podatku VAT na blisko 3 mln zł" - podała Grażyna Kmiecik.

Puste faktury to dokumenty wskazujące na czynności, które nie zostały w rzeczywistości wykonane. Na mocy art. 108 ust. 1 ustawy o VAT podmiot wystawiający pustą fakturę może być zobowiązany do zapłaty wykazanego na niej podatku. Zgodnie z tym przepisem, gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.

Wprowadzenie takiego przepisu służyło przede wszystkim zapobieganiu nadużyciom i oszustwom w zakresie podatku VAT, polegającym na wprowadzaniu do obrotu pustych faktur, nieodzwierciedlających rzeczywistych transakcji, a stwarzających ryzyko odliczenia podatku przez podmiot otrzymujący taką fakturę.

Krajowa Administracja Skarbowa, której funkcjonariusze wykryli oszustwo, działa od 1 marca tego roku. Utworzenie KAS służyło wzmocnieniu i poprawie systemu wykrywania, zapobiegania i eliminowania przestępstw podatkowych, przynoszących dotąd wielomiliardowe straty Skarbowi Państwa. Służba połączyła doświadczenie pracowników Administracji Podatkowej, Kontroli Skarbowej i Służby Celnej.

>>> Czytaj też:  Patriotyzm gospodarczy to nie tylko kupowanie polskich jabłek