- Po latach kryzysu nadszedł czas, abyśmy wzięli przyszłość Europy w swoje ręce – powiedział przewodniczący KE Jean-Claude Juncker przy okazji prezentacji pakietu działań na rzecz pogłębienia unii gospodarczej i walutowej. – Obecny silny wzrost gospodarczy zachęca nas do działań zapewniających, by unia gospodarcza i walutowa była bardziej zjednoczona, efektywna i demokratyczna i przynosiła korzyści wszystkim obywatelom. Najlepszy czas na naprawę dachu jest teraz, póki świeci słońce – podkreślił. Zaproponowane działania mają być podjęte w ciągu najbliższych 18 miesięcy.

W ramach pakietu podjęte zostaną cztery inicjatywy. Powołane zostanie stanowisko europejskiego ministra gospodarki i finansów, który mógłby sprawować obowiązki wiceprzewodniczącego Komisji i przewodniczyć Eurogrupie.

Do życia powołany zostanie też Europejski Fundusz Walutowy (EFW). Ma on być oparty na strukturze Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS). Jego rolą byłaby kontynuacja pomocy państwom członkowskim strefy euro, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Kolejna inicjatywa to włączenie treści Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej do ram prawnych Unii, „z uwzględnieniem odpowiedniej elastyczności wbudowanej w pakt stabilności i wzrostu” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez KE.

- Przyszłość Europy to euro - stwierdził podczas prezentacji pakietu komisarz UE ds. gospodarczych i finansowych Pierre Moscovici.

>>> Polecamy: Kolejny szlak połączy Europę Środkową. Zobacz, gdzie będzie biegł Bursztynowy Korytarz Kolejowy [MAPA]