Marvipol Development 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do obrotu na głównym rynku akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C Marvipol Development z dniem 19 grudnia 2017 r., tj. od wtorku, podała spółka. >>>> 

GetBack 

Podmiot zależny GetBacku zawarł umowę, na podstawie której Cycle Credit Bulgaria EOOD będzie zarządzać jego portfelami wierzytelności nabytymi na rynku byłgarskim, podał GetBack. >>>>  

GetBack pracuje nad strategią, której ogłoszenie nastąpi w I kwartale 2018 r. W Polsce spółka celuje w najlepszej jakości aktywa dostępne na rynku, w Rumunii chce zwiększać wolumen przez nabywanie na większą skalę przeterminowanych portfeli bankowych, w Hiszpanii natomiast zakłada selektywne podejście do rynku i wykorzystywanie przewag konkurencyjnych, poinformował ISBnews prezes Getback Konrad Kąkolewski. Ponadto oferta produktowa spółki również będzie rozszerzana. >>>> 

Podmiot z grupy kapitałowej GetBack sfinalizował nabycie portfeli wierzytelności od banku z siedzibą na terytorium Polski o łącznej wartości nominalnej około 0,6 mld zł, poinformowała spółka. >>>> 

Arctic Paper 

Zarząd Arctic Paper wraz z radą nadzorczą podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji projektu inwestycyjnego w spółce zależnej Arctic Paper Kostrzyn, którego celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu do 315 tys. ton papieru wysokogatunkowego, w porównaniu z 285 tys. ton obecnie (czyli o ponad 10%). Wartość inwestycji jest szacowana na około 10 mln euro (ok. 42 mln zł), podała spółka. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje   

Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso pozyska z publicznej emisji obligacji serii PA01 14,3 mln zł, podała spółka. Zapisy na walory złożyło 445 inwestorów indywidualnych. W najbliższym czasie spodziewana jest rejestracja obligacji w KDPW, zaś ich debiut na rynku Catalyst planowany jest w styczniu 2018 r.>>>> 

Getin Noble Bank

Moody's Investors Service obniżył długookresowy rating depozytów Getin Noble Banku do Ba3 z Ba2, długookresową ocenę ryzyka kontrahenta do Ba2 (cr) z Ba1 (cr), ocenę indywidualną do b2 z b1 i skorygowaną ocenę indywidualną do b2 z b1, podały instytucje. Perspektywa ratingów pozostaje negatywna.>>>>  

Selvita 

Zmiany stanu posiadania akcji Selvity przez istotnego akcjonariusza i członka rady nadzorczej Tadeusza Wesołowskiego miały na celu wyłącznie uporządkowanie posiadanych aktywów, a on sam niezmiennie będzie angażował się w spółkę, podał Wesołowski w oświadczeniu. "W związku z upublicznionymi zawiadomieniami o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów spółki Selvita oświadczam, że zmiany te wynikają z decyzji o likwidacji podmiotów, za których pośrednictwem kontrolowałem łącznie 1 039 738 akcji spółki stanowiących łącznie 7,55% kapitału zakładowego oraz uprawniające do 5,83% głosów na walnym zgromadzeniu" - napisał Wesołowski w oświadczeniu.

T-Bull

Akcjonariusze T-Bull zdecydowali o ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku głównym GPW. Wyrazili też zgodę na emisję nowych akcji serii F i zaoferowanie ich w ofercie publicznej, podała spółka. >>>> 

T-Bull podtrzymuje chęć przejścia na rynek główny GPW z NewConnect w I kwartale 2018 r., poinformował prezes Grzegorz Zwoliński. Priorytetem na przyszły rok jest m.in. rozwój multiplayera na urządzeniach mobilnych.>>>> 

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zainwestuje ok. 60 mln zł w budowę centrum produkcyjno-remontowego dla spółki zależnej Jastrzębskie Zakłady Remontowe (JZR) w gminie Suszec, podała spółka. >>>> 

PGNiG

AkerBP, operator koncesji Aerfugl (wcześniej Snadd) i Skogul (wcześniej Storklakken), w których udziały posiada spółka zależna od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - PGNiG Upstream Norway (PUN), złożył wnioski do Norweskiego Ministerstwa Ropy i Energii o zatwierdzenie planów zagospodarowania tych koncesji, podał PGNiG. Uruchomienie produkcji na koncesjach możliwe jest w 2020 r. >>>> 

R22

Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej R22 została ustalona na 17,5 zł za sztukę, podała spółka. >>>> 

Gekoplast  

Zarząd Gekoplastu ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu ogłoszonym przez Sacellum - podmiot zależny od spółki Karton należącej do K-Holding - zawiera się w wartości godziwej, a nabycie akcji przez wzywającego wpłynie na rozwój działalności spółki, podał Gekoplast. >>>> 

Atal

Atal rozpoczął sprzedaż 86 mieszkań oraz 4 lokali usługowych w II etapie inwestycji Osiedla Warszawa na warszawskich Włochach, poinformowała spółka. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to III kwartał 2019 roku. "Ze względu na przemyślany projekt, nowoczesny design i dogodną lokalizację, dobrze skomunikowaną z pozostałymi częściami miasta, Osiedle Warszawa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób szukających mieszkań na rynku pierwotnym w stolicy. Warszawa to największy w kraju rynek deweloperski i jeden z najbardziej kluczowych dla Atal. Obecnie w stolicy realizujemy szereg wieloetapowych inwestycji, w których lokale szybko znajdują swoich nabywców. Od początku roku sprzedaliśmy w stolicy ponad pół tysiąca mieszkań" - powiedział wiceprezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie. 

Alior Bank

Alior Bank uruchomi w pełni cyfrową platformę pośrednictwa finansowego BANCOVO. w ramach realizacji strategii "Cyfrowego buntownika", poinformował bank. Klienci uzyskają w trybie online dostęp do rzeczywistych ofert wielu banków i firm pożyczkowych - w pierwszej kolejności pożyczek gotówkowych, a później również kredytów hipotecznych i ubezpieczeń. Projekt BANCOVO., w który Alior Bank planuje zainwestować 30 mln zł, w 2020 roku ma sprzedać 2-3 mld zł kredytów. >>>> 

KGHM

Ministrowie środowiska oraz energii, górnictwa i zasobów ropy naftowej Kolumbii Brytyjskiej zdecydowali o nieprzyznaniu certyfikatu oceny środowiskowej (EA Certificate) dla projektu miedziowo-złotowego Ajax, realizowanego przez KGHM Ajax - spółkę KGHM Polska Miedź i Abacus Mining and Exploration Corporation, podał KGHM. >>>> 

11bit studios

11bit studios liczy, że dzięki premierom Frostpunk i dwóch projektów wydawniczych przyszły rok będzie rekordowy, poinformował prezes Grzegorz Miechowski. >>>> 

Dom Development

Euro Styl z grupy Dom Development rozpoczął sprzedaż 232 lokali w ramach II etapu Osiedla Spektrum zlokalizowanego w północnej części Gdańska-Przymorze, poinformowała spółka. 

KCI

KCI zawarła przedwstępną umowę sprzedaży na rzecz Metropolitan Investment 4 lokali niemieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Krakowie, przy ul. Wrocławskiej, poinformowała spółka. Wartość umowy wyniosła 18,9 mln zł brutto, podano także. >>>> 

Robyg

Robyg otrzymał pozwolenie na użytkowanie IV etapu Osiedla Kameralnego na warszawskim Bemowie, poinformowała spółka. Oznacza to, że w najbliższym czasie nastąpi przeniesienie prawa własności na klientów, którzy zakupili mieszkania w tym budynku.    

ECC Games

ECC Games liczy na wejście na NewConnect na początku 2018 roku, poinformował prezes Piotr Wątrucki. >>>> 

LPP

LPP planuje otwarcie 20 nowych salonów wszystkich marek do końca tego roku - w Polsce na Ukrainie i w Rosji, poinformowała dyrektor ds. inwestycji w LPP Olimpia Patej. >>>> 

BOŚ

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na zaliczenie obligacji podporządkowanych Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) serii AA2 o wartości nominalnej 65 786 000 zł jako instrumentów w kapitale Tier II, podał bank. >>>> 

Tower Investments

Tower Investments przydzielił wszystkie oferowane papiery i pozyskał 22,5 mln zł. Stopa redukcji w transzy detalicznej osiągnęła 44,064%, podała spółka. Spółka planuje zadebiutować na rynku regulowanym GPW jeszcze w tym roku. >>>> 

Comarch

Comarch planuje zwiększyć przychody ze sprzedaży systemów ERP do 500 mln zł w ciągu najbliższych 7 lat w ramach strategicznego Planu 7500, podała spółka. >>>> 

Enter Air

Enter Air i Itaka Holdings zawarły umowę o współpracy na sezon Lato 2018 - Zima 2018/2019 o szacunkowej wartości 51 mln USD netto (ok. 182,5 mln zł), podał Enter Air >>>> 

Famur

Rada nadzorcza Famuru powołała Adama Toborka wiceprezesa zarządu spółki do 1 stycznia 2018 roku z uwagi na rezygnację z tej funkcji Zbigniew Fryzowicza, podał Famur. >>>>