Polski Holding Nieruchomości

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęcie przez Polski Holding Nieruchomości (PHN) kontroli nad spółką świadczącą usługi generalnego wykonawstwa, poinformowała spółka. Obecnie pomiędzy PHN a udziałowcem spółki świadczącej usługi generalnego wykonawstwa trwają negocjacje dotyczące szczegółowych warunków dokonania transakcji. "Spółka, której udziały mają być przedmiotem transakcji, prowadzi działalność obejmującą m.in. usługi budowlano-montażowe na zasadzie generalnego wykonawstwa. Nabycie udziałów ww. spółki ma nastąpić po uzyskaniu zgód korporacyjnych oraz zakończeniu trwających negocjacji dotyczących uzgodnienia wszelkich warunków transakcji" - czytamy w komunikacie.

PKP Cargo

Rada nadzorcza PKP Cargo podjęła uchwałę o wydłużeniu terminu składania zgłoszeń przez kandydatów na stanowiska prezesa i członka zarządu ds. finansowych, poinformowała spółka. "Nowy termin przyjmowania zgłoszeń mija 8 lutego 2018 roku o godz. 10.00: - czytamy w raporcie. Rada nadzorcza PKP Cargo w październiku 2017 r. delegowała swojego członka i prezesa PKP, Krzysztofa Mamińskiego, do czasowego (tj. do dnia 26 stycznia 2018 r.) wykonywania czynności prezesa zarządu. Dotychczasowy prezes Maciej Libiszewski złożył rezygnację wraz członkiem zarządu ds. finansowych Arkadiuszem Olewnikiem.


>>> Zobacz też rekomendacje

Ronson

Ronson przekazał 340 lokali w IV kwartale ub. roku, zaś w całym 2017 r. liczba przekazań sięgnęła 832, poinformowała spółka. Sprzedaż lokali wyniosła 815 w całym roku i 170 w ostatnim kwartale. "340 lokali przekazanych nabywcom w IV kwartale 2017 r. - to rekord w historii naszej spółki, co zawdzięczamy doświadczeniu i zaangażowaniu zespołu z czterech miast. Naszym najlepszym kwartalnym wynikiem było dotychczas 299 przekazanych mieszkań. Na wyniki minionego kwartału składają się przede wszystkim projekty: City Link w Warszawie, gdzie wydaliśmy klientom klucze do 213 lokali, a także Vitalia we Wrocławiu oraz Młody Grunwald w Poznaniu, gdzie przekazaliśmy nabywcom odpowiednio 59 i 43 lokale. W IV kwartale ukończyliśmy także budowę trzeciego etapu osiedla Panoramika w Szczecinie, obejmującego 122 lokale, z czego około 80% już sprzedaliśmy, jednak pozwolenie na użytkowanie otrzymaliśmy tuż przed Nowym Rokiem, w związku z czym przychody z tych lokali rozpoznamy już głównie w wynikach I kwartału 2018 r." - powiedział prezes Nir Netzer, cytowany w komunikacie.

Qubic Games

Qubic Games planuje premiery 7 gier w Ameryce Północnej, Europie i Australii na konsolę Nintendo Switch do czerwca 2018 r., poinformowała spółka. Wszystkie tytuły planowane są do wysłania do certyfikacji Nintendo nie później niż w marcu 2018 roku, dodano. >>>>

Serinus Energy

Serinusowi Energy udało się w sposób bezpieczny odzyskać kontrolę nad odwiertem gazowym Moftinu-1001, poinformowała spółka. Jak wcześniej informowano, utrata kontroli nad odwiertem nastąpiła w poniedziałek, 18 grudnia 2017 r. o godzinie 01:49 czasu wschodnioeuropejskiego, w trakcie rutynowych działań przygotowujących odwiert Moftinu-1001 do dalszej produkcji. Podczas tej operacji nastąpiło niespodziewane uwolnienie gazu, co w następstwie spowodowało zapłon. >>>>

Cherrypick Games

Cherrypick Games rozpoczęło prace nad nową grą o roboczym tytule "Beauty" i zaprezentowało pierwsze grafiki z tej produkcji, poinformowała spółka. Gra ma być kolejnym po "My Hospital" kluczowym produktem warszawskiego studia, a jej debiut jest zaplanowany na drugą połowę tego roku. >>>>

Murapol

Spółka zależna Murapolu, Murapol Projekt 16, zawarła z Mikołowską Spółdzielnię Mieszkaniową umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej o łącznej powierzchni 17 658 m2 po ziszczeniu się warunku nieskorzystania przez Burmistrza Miasta Mikołów z prawa pierwokupu, poinformowała spółka. "Spółka zależna planuje realizację na nieruchomości projektu deweloperskiego obejmującego budowę 204 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 8 650 m2" - czytamy w komunikacie. W październiku ub.r. Murapol informował, że w ramach projektu miało powstać ok. 151 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej ok. 6,5 tys. m2, zaś wartość umowy miała wynieść 1,4 mln zł.

LC Corp

LC Corp sprzedał 2 029 lokali w 2017 r., poinformowała spółka. Liczba przekazań (ostateczne umowy sprzedaży), które rozpoznane zostaną w wynikach za 2017 roku wyniosła 1 801. "Łączna sprzedaż lokali w 2017 roku na podstawie notarialnych umów deweloperskich i przedwstępnych (w przypadku lokali mieszkalnych po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz lokali usługowych) pomniejszoną o umowy rozwiązane wyniosła 2029 (w 2016 r. – 2092)" - czytamy w komunikacie. Przekazania (ostateczne umowy sprzedaży), które rozpoznane zostaną w wynikach za 2017 roku - 1801 (w 2016 r. – 1393), podano także.

PKN Orlen

PKN Orlen uzyskał status partnera strategicznego Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych IATA, podała spółka. >>>>

i2 Development

i2 Development osiągnął skonsolidowany zysk netto wysokości ok. 11 mln zł w 2017 roku, przy przychodach wysokości ok. 76 mln zł i zysku operacyjnym wysokości ok. 14 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. >>>>

Polimex-Mostostal

Rada nadzorcza Polimex-Mostostal podjęła uchwałę o powołaniu do składu zarządu Macieja Korniluka i powierzeniu mu funkcji wiceprezesa, poinformowała spółka. >>>>

Pepees

Maksymilian i Michał Skotniccy ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 31 396 707 akcji Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees, podał Dom Maklerski Banku BPS jako podmiot pośredniczący. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie wynoszącej 1,45 zł. >>>>

WDX

WDX podjęła decyzję o budowie centralnego budynku serwisowo-warsztatowego w Zgierzu, za szacunkowo 10,5 mln zł. Ponieważ podstawowym źródłem finansowania inwestycji będą środki własne, zarząd spółki podjął decyzję o nierekomendowaniu walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2017 r., podała WDX. >>>>