Warszawa, 12.01.2018 (ISBnews) - Gorenje Group zwiększyło przychody o niemal 4% r/r do 1 307 mln euro w 2017 r., podała spółka. prezentując wstępne dane. Na 2018 r. planowany jest wzrost o 1,6% r/r wobec szacunkowych danych za ub.r. - do 1,33 mld euro. Z kolei zysk netto ma wzrosnąć w br. do 8,1 mln euro z 1,2 mln euro zysku szacowanego na 2017 r.
"Gorenje Group zrealizowało swój cel w zakresie przychodów za 2017 r., osiągając szacunkowo 1 307 mln euro, tj. niemal o 4% więcej niż w poprzednim roku. W największym stopniu do wzrostu przyczyniła się sprzedaż na rynkach Rosji, Ukrainy, Holandii, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Stanów Zjednoczonych, Azji i Australii" - czytamy w komunikacie.
Zysk operacyjny za 2017 r. jest szacowany na 21,7 mln euro, a zysk netto na 1,2 mln euro.
Na wyniki 2017 r. wpłynęły negatywne warunki rynkowe, w szczególności wzrost cen surowców i materiałów, wskazała spółka.
"Na 2018 r. planujemy dalszy wzrost przychodów i zysku netto. Zgodnie z naszą polityką strategiczną, będziemy nadal zwiększać sprzedaż na rynkach pozaeuropejskich, jednocześnie wzmacniając udziały rynkowe na głównych rynkach europejskich i zwiększając udział produktów innowacyjnych i premium" - czytamy dalej.
W budżecie na 2018 r. przewidziano 1,33 mld euro przychodów, 86 mln euro EBITDA, 25 mln euro zysku operacyjnego i 8,1 mln euro zysku netto.
"Dalsze skupienie się na podstawowej działalności pozytywnie wpłynie na nasze wyniki w 2018 r. Przewidziane w budżecie przychody ze sprzedaży to 1,33 mld euro, o 1,6% więcej niż szacowane na 2017 r., mimo dezinwestycji działalności innej niż podstawowa" - wskazano również.
Gorenje zakłada osiągnięcie 1,19 mld euro przychodów segmencie urządzeń gospodarstwa domowego. Spółka przewiduje 20-proc. wzrost sprzedaży marki Asko i 8-proc. wzrost marki Gorenje.
Wzrost sprzedaży pralek i suszarek prognozowany jest na 14,5%, urządzeń do gotowania na niemal 13%, a zmywarek na 7,5%.
Spółka przeznaczy 3% całkowitych przychodów na inwestycje w rozwój - m.in. opracowanie nowych płyt grzewczych i rozwój urządzeń marki Asko.
W 2018 r. będzie także kontynuowany proces dezinwestycji spółki Gorenje Surovina.
"W 2018 r. planujemy zdecydowanie zredukować zobowiązania finansowe nett, które powinny sięgnąć 274 mln euro na koniec roku i być o 75 mln euro niższe niż na koniec 2017 r." - napisano także w komunikacie.
Grupa Gorenje jest czołowym europejskim producentem sprzętu AGD. Akcje Gorenje notowane są na głównym rynku giełd w Warszawie i w Ljubljanie.
(ISBnews)