Związki zawodowe i pracodawcy będą mogli zawierać układy zbiorowe na maksymalnie trzy lata, a następnie je przedłużać. W każdej chwili możliwe będzie ich renegocjowanie, np. jeśli pogorszy się kondycja firmy. Takie rozwiązania proponuje powołana przez rząd komisja kodyfikacyjna, która przygotowuje projekty nowego kodeksu pracy (indywidualnego i zbiorowego).

Celem zmian jest upowszechnienie układów – warunki zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie ma ustalać jego właściciel z załogą, a nie sztywny kodeks pracy. Jeśli obie strony się dogadają, będą mogły określić zasady (np. dotyczące czasu pracy) inne niż te przewidziane w kodeksie. Możliwe stanie się też zawieranie układów, które dotyczą tylko konkretnych spraw, np. zasad wynagradzania.

>>> WIĘCEJ W CZWARTKOWYM WYDANIU DGP