Bank Pekao

Bank Pekao odnotował 1 054,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 494,71 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Ambicją Banku Pekao na 2018 rok jest dwucyfrowy wzrost zysku wsparty dalszą ekspansją dochodów odsetkowych i pozytywną dynamiką wyniku prowizyjnego, poinformował prezes Michał Krupiński. >>>>

Bank Pekao spełnia wszystkie wymogi kapitałowe wypłaty do 100% zysku banku za rok 2017, podała instytucja. >>>>

Wartość kredytów i pożyczek według wartości nominalnej (z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu) udzielonych przez Bank Pekao wyniosła 136,87 mld zł na koniec 2017 r., co oznacza wzrost o 7,4% w skali roku. Relacja należności z utratą wartości (NPL) do należności ogółem na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 5,4% w porównaniu do 6% na koniec grudnia 2016 r. >>>>

Po bardzo dobrych wynikach za 2017 roku Bank Pekao podtrzymuje cele strategii - zysk netto na poziomie 3 mld zł oraz zwrot z kapitałów na poziomie 14% w 2020 roku, poinformował prezes Michał Krupiński. >>>>

Bank Pekao podtrzymuje cel przeznaczenia 100% jednostkowego zysku netto, wypracowanego w 2017 roku na dywidendę, poinformował prezes Michał Krupiński. >>>>

Koszty ryzyka Banku Pekao, które w ub.r. wyniosły 44 pkt bazowych, w bieżącym roku będą utrzymywać się na poziomie 45 pkt bazowych, poinformował wiceprezes Tomasz Kubiak. >>>>

Bank Pekao oczekuje, że w II kwartale br. będą gotowe analizy dotyczące ewentualnego połączenia z Alior Bankiem, poinformował prezes Michał Krupiński. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

Apator

Apator odnotował 10,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 22,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Zarząd Apatora zadeklarował wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017 w łącznej wysokości 39,7 mln zł, tj/ 1,2 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. >>>>

Zarząd Apatora zamierza przeprowadzić program skupu akcji własnych po maksymalnej cenie 30 zł za akcję w celu ich umorzenia, podała spółka. Łącznie planuje przeznaczyć na ten cel 20 mln zł. >>>>

Apator prognozuje, że wypracuje od 65 mln zł do 70 mln zł skonsolidowanego zysku netto i od 850 mln zł do 880 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 2018 r., podała spółka. >>>>

Apator planuje 56 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r., podała spółka. >>>>

Apator planuje opublikować strategię na lata 2019-2023 w połowie 2018 r., poinformował prezes Mirosław Klepacki. >>>>

Apator zakłada, że spółki zależne Elkomtech i Apator Rector poprawią wyniki i "wyjdą na prostą" w 2018 r., poinformował prezes Mirosław Klepacki. >>>>

Emperia Holding

Emperia Holding odnotowała 10,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 15,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Asbis Enterprises

Asbis odnotował 3,83 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 2,63 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Asbis opublikuje prognozę finansową na 2018 r. w drugiej połowie marca, poinformował dyrektor generalny rady dyrektorów Asbis, Sierhei Kostevitch. Asbis chce w tym roku rozpocząć działalność w Gruzji, nie wyklucza też wypłaty dywidendy z zysku za 2017 r. >>>>

Kernel Holding

Kernel Holding wypłaci dywidendę za rok finansowy 2016/2017 26 kwietnia br. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 19 kwietnia br., podała spółka. >>>>

PBG

Zarząd PBG przygotowuje różne warianty zapewnienia środków na obsługę zadłużenia wynikającego z zawartego układu i wyemitowanych obligacji, podała spółka. Każdy z wariantów, w tym oczywiście wariant podstawowy, są na bieżąco monitorowane i weryfikowane, podkreśliło PBG. >>>>

Monnari Trade

Monnari Trade odnotowało 17,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 24,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Powierzchnia handlowa Monnari wzrośnie w br. o 5-7% r/r, a centralny magazyn powinien ruszyć w I połowie 2018 r., wynika z wypowiedzi dyrektora ds. finansowych Miłosza Kolbuszewskiego. >>>>

Grupa Żywiec

Luca Giordano, Piotr Nowakowski i Marcin Celejowski zostali ponownie powołani na członków zarządu Grupy Żywiec na trzyletnią kadencję, podała spółka. >>>>

Developres

Zarząd Developres podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, podała spółka. >>>>

Bank Millennium

Zarząd GPW postanowił określić środę, 28 lutego, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1 400 obligacji serii R Banku Millennium o wartości nominalnej 500 tys. zł każda, podała spółka. >>>>

Akcjonariusze Banku Millennium zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2017 r. w kwocie 648 945 143,38 zł w całości na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał walnego zwołanego na 26 marca. >>>>

Inter Cars

Inter Cars przeprowadzi rebranding dotychczasowej marki Inter Motors na I'M Inter Motors od początku marca i otworzy 4 kolejne salony tej marki w 2018 r., podała spółka. >>>>

Esotiq & Henderson

Esotiq & Henderson sprzedało firmie MTM Shirts licencję na koszule na miarę męskiej marki Henderson, podała spółka. >>>>

7Levels

7Levels podpisał umowę z NatsumeAtari na wydanie i marketing gry "Castle of Heart" na konsolę Nintendo Switch na terenie Azji, podała spółka. >>>>

Próchnik

Ze względu na brak zainteresowania objęciem akcji nowej emisji, Próchnik rozpoczął przegląd opcji strategicznych, zmierzających do pozyskania środków finansowych, podała spółka. Nie wyklucza partnera lub inwestora branżowego bądź też zbycia aktywów. >>>>

PKN Orlen, Grupa Lotos

PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały list intencyjny w sprawie przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN Orlen nad Grupą Lotos w drodze nabycia bezpośrednio lub pośrednio minimum 53 proc. akcji Lotosu - poinformował PKN Orlen w komunikacie. Kursy akcji spółek wystrzeliły w górę. >>>>

Wniosek dotyczący zgody na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen nie trafił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i z uwagi na obroty obu firm może być rozpatrywany przez Komisję Europejką, podał Urząd. >>>>

PKN Orlen będzie kontynuował politykę dywidendową w przypadku ewentualnego przejęcia Grupy Lotos, poinformowała ISBnews spółka. Możliwym scenariuszem jest warunkowe nabycie od Skarbu Państwa 32,99% akcji w Grupie Lotos a następnie ogłoszenie wezwania do 66%, w związku z zamiarem przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów w Grupie Lotos, podano także. >>>>

Impel

Zarząd Impela będzie rekomendował radzie nadzorczej i akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku za 2017 r, poinformowała spółka. >>>>

Erbud

Erbud Beteiligungs GmbH - spółka pośrednio zależna od Erbudu (poprzez spółkę zależną Erbud Deutschland Holding GmbH) zawarła ze wspólnikami spółki IVT Weiner + Reimann GmbH z siedzibą w Oberhausen (IVT) umowę, której przedmiotem jest zakup przez spółkę Erbudu wszystkich udziałów IVT za 8,5 mln euro, podał Erbud. >>>>

Benefit Systems

Rada nadzorcza Benefit Systems wyraziła zgodę na zawarcie umowy określającej warunki przeprowadzenia transformacji Calypso Fitness, polegającej na wydzieleniu części majątku Calypso Fitness do innych podmiotów, kontrolowanych przez Benefit Systems, podała spółka. >>>>

Agora

Agora podpisała umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni ok. 347 m2 w Gdańsku wraz z prawem własności budynku administracyjno-mieszkalnego o powierzchni netto ok. 1 508 m2, podała spółka. Łączna cena sprzedaży wyniesie 8,65 mln zł netto, a pozytywny wpływ tej transakcji na wynik operacyjny Grupy Agora w I kwartale 2018 r. wyniesie ok. 5,6 mln zł. >>>>

Protektor

Zarząd Protektora - w ramach porządkowania aktywów spółki - podjął uchwałę o rozpoczęciu procesu zmierzającego do sprzedaży nieruchomości przy ul. Kunickiego 20-24 i Wolskiej 3A w Lublinie, których wartość księgowa wynosi 6,69 mln zł, podała spółka. >>>>

mBank

mBank wdrożył usługę, umożliwiającą założenie firmy przez internet. Ponadto bank gwarantuje darmowe konto z bezpłatną funkcją wystawiania faktur, a także możliwość korzystania ze zintegrowanej z bankowością internetową księgowości, podał mBank. >>>>

Pfleiderer Group

Rada nadzorcza Pfleiderer Group powołała Nico Reinera do zarządu jako członka zarządu i dyrektora finansowego, poinformowała spółka. Zastąpi on od 1 kwietnia Richarda Mayera, który złożył rezygnację na dzień 31 marca 2018 r. >>>>