Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, oraz Emitent.

PCC Rokita

Rada nadzorcza PCC Rokita podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie transakcji zakupu od IRPC Public Co. Ltd. kolejnych udziałów spółki IRPC Polyol Company Ltd., producenta systemów poliuretanowych i polioli, w której PCC Rokita posiada obecnie już 25% udziałów, za kwotę stanowiącą równowartość ok. 6,22 mln zł, podała spółka. "Na mocy uchwał rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę na nabycie przez spółkę od IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku kolejnych 750 tys. udziałów spółki IRPC Polyol, co daje 25% łącznej liczby udziałów spółki IRPC Polyol, za kwotę około 57,7 mln THB, co stanowi równowartość około 6,22 mln zł wg kursu na dzień 27.02.2018 r., przy czym ostateczna cena nabycia udziałów zostanie ustalona na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego spółki IRPC Polyol, zbadanego przez niezależnego audytora (odpowiednika polskiego biegłego rewidenta) i zatwierdzonego przez odpowiedni organ IRPC Polyol" - czytamy w komunikacie.

PCC Rokita zawarło umowę nabycia 750 tys. udziałów tajskiej spółki IRPC Polyol Company Ltd., co odpowiada 25% udziałów, za kwotę ok. 57,7 mln THB, stanowiącą równowartość ok. 6,22 mln zł, podała spółka. >>>>

Unibep

Reklama

Spółka zależna Unibep, Kosmonautów sp. z o.o., kupi prawa do dwóch nieruchomości położonych w dzielnicy Bielany w Warszawie od Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego za łączną cenę 15 mln zł netto, poinformowała spółka. "Przedmiotem umowy jest nabycie przez kupującego praw do dwóch sąsiadujących nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 0,5 ha położonych przy ulicy Sokratesa w Warszawie, tj. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (nieruchomość 1) oraz prawa własności nieruchomości (nieruchomość 2) wraz z prawem własności budynku znajdującego się na w/w nieruchomościach, za łączną cenę 15 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.

Play Communications

Play odnotował 142,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 149,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Play planuje utrzymać poziom dywidendy, wypłaconej w 2018 roku, w kolejnym roku, wynika z prezentacji spółki. >>>>

Play Communications planuje nakłady inwestycyjne w kwocie poniżej 800 mln zł w 2018 roku, podała spółka. Celem jest także utrzymanie skorygowanej marży EBITDA na mniej więcej stabilnym poziomie. >>>>

Play spodziewa się, że zniesienie opłat roamingowych w Unii Europejskiej (tzw. regulacja "roam like at home" - RLAH) może obniżyć wyniki spółki o ok. 100 mln zł w 2018 r., poinformował prezes Jorgen Bang-Jensen. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

T-Mobile Polska

T-Mobile Polska celuje w wypracowanie stabilnego poziomu przychodów i EBITDA w ujęciu r/r oraz wzrost liczby klientów w 2018 r., poinformował prezes T-Mobile Polska Andreas Maierhofer. >>>>

T-Mobile Polska zapowiada, że nasz kraj będzie w pierwszej fali rozwoju piątej generacji (5G) w ramach grupy Deutsche Telekom, poinformował prezes polskiego operatora Andreas Maierhofer. „W ramach grupy Deutsche Telekom, Polska będzie w pierwszej fali rozwoju sieci 5G. Mówić o pierwszych testach już w tym roku jest zbyt odważnie, ale w ciągu roku od teraz możemy mówić o pierwszych inicjatywach tym bardziej, że na początek nie potrzebujemy wiele, gdyż nie będziemy w tej fazie adresować 5G do szerokiego rynku konsumenckiego" - powiedział Maierhofer dziennikarzom podczas Mobile World Congress w Barcelonie. Jak wskazał, operator ma projekty z miastami - z zakresu smart city, czy Internetu Rzeczy. W ocenie szefa operatora, do wykonania jest równolegle praca, aby przekonać administrację państwową do aktywnego wspierania roll-out sieci 5G.

T-Mobile Polska celuje we wprowadzenie pełnej oferty konwergentnej na przełomie 2018/2019 roku, wynika z wypowiedzi prezesa operatora Adreasa Maierhofera. „Negocjujemy intensywnie z Orange Polska. Plan jest taki, żeby wkrótce sfinalizować te rozmowy, co pozwoli na wprowadzenie oferty konwergentnej na rynek na przełomie roku 2018/19 i stać się poważnym graczem w tym nowym segmencie"- powiedział Maierhofer dziennikarzom podczas Mobile World Congress w Barcelonie.

T-Mobile Polska chce zacieśniać współpracę z T-Systems w kwestii rozwoju usług ICT, poinformował prezes operatora Andreas Maierhofer. „T-Systems musi jeszcze bliżej pracować z T-Mobile w zakresie rozwiązań ICT i wspólnego oferowania rozwiązań mobilnych i stacjonarnych"-powiedział Maierhofer dziennikarzom podczas Mobile World Congress w Barcelonie. Wskazał usługi chmury obliczeniowej jako jedne z kluczowych elementów oferty konwergentnej dla segmentu biznesowego.

Stelmet

Stelmet odnotował 0,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. r.obr. 2017/2018 (okres od 1 października do 31 grudnia 2017) wobec 15,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Akcjonariusze Stelmetu zdecydują o niewypłacaniu dywidendy za rok obrotowy 2016/2017, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 27 marca. >>>>

- Przemysław Bieńkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa Stelmetu z dniem 31 marca 2018 roku, wskazując jako przyczyny rezygnacji powody osobiste, poinformowała spółka. >>>>

Eurocash

Eurocash odnotował 8,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 66,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Zaktualizowana strategia Eurocashu do 2023 r. zakłada stworzenie największej w Polsce sieci supermarketów, w oparciu o sklepy własne oraz franczyzowe, podała spółka. Sieć będzie liczyć ok. 2,4 tys. sklepów, w tym ok. 900 nowych, otwartych na przestrzeni najbliższych 5 lat. >>>>

AmRest

AmRest podpisał umowę wspólników z LPQ Russia Limited, poinformowała spółka. Przedmiotem umowy są zasady współpracy spółki i wspólnika celem rozwoju działalności restauracyjnej (sieć typu "bakery") na rynku rosyjskim w ramach nowo utworzonych struktur korporacyjnych. >>>>

Unified Factory

Unified Factory złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z ubieganiem się o przeniesienie notowań akcji z NewConnect na rynek regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka >>>>

Kernel Holding

Kernel Holding odnotował 67 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku finansowego 2017/2018, tj. od. 1 lipca do 31 grudnia 2017 r., wobec 95,36 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Griffin Premium RE.

Zarząd Griffin Premium RE.. zaproponuje akcjonariuszom podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie oferty prywatnej w wysokości 400 mln euro (z opcją dodatkowego przydziału na żądanie znaczącego inwestora), poinformowała spółka. Ponadto zarząd zatwierdził przedstawienie walnemu zgromadzeniu projektu uchwały w sprawie wprowadzenia nowej polityki dywidendy, która zakłada wypłatę na rzecz akcjonariuszy co pół roku nie mniej niż 90% wolnych operacyjnych przepływów pieniężnych (FFO), a także zmiany nazwy firmy na "Globalworth Poland Real Estate N.V.", podała spółka. >>>>

Vistal Gdynia

Vistal Stocznia Remontowa, spółka zależna Vistalu Gdynia w restrukturyzacji, podpisała z zarządem Morskiego Portu Gdynia (ZMPG) aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży Nabrzeża Węgierskiego, który zakłada, że przyrzeczona umowa sprzedaży powinna zostać zawarta najpóźniej do 15 października 2018 r. (wobec 28 lutego wcześniej), podał Vistal. >>>>

4fun Media

Rada nadzorcza 4fun Media powołała Rossa Newensa do zarządu spółki i powierzyła mu funkcję prezesa, poinformowała spółka. >>>>

PKN Orlen, Grupa Lotos

Jeśli zrealizuje się scenariusz, w którym PKN Orlen i Grupa Lotos otrzymają zgodę na połączenie, na polskim rynku pojawi się podmiot, który ma szansę stać się prawdziwym globalnym graczem. Integracja koncernów przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, przyniesie także oszczędności nawet kilkuset milionów złotych rocznie, uważa partner w kancelarii Pietrzyk Dubicki i Wspólnicy, odpowiedzialny za praktykę infrastruktury i energetyki, Sebastian Pietrzyk. >>>>

Paliwowy gigant będzie kontrolował całość przerobu ropy naftowej w Polsce. >>>>

Libet

Libet uruchomił kolejną edycję programu szkoleniowego, dedykowanego wykonawcom i architektom krajobrazu i liczy, że dzięki szkoleniom firmie uda się zniwelować odpływ specjalistów z rodzimego rynku, poinformował prezes Thomas Lehmann. >>>>

Sescom

Sescom, który chce zadebiutować na GPW w 2018 r., miał 96,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 5,2 mln zł zysku netto w r.obr. 2016/2017. Tym samym dynamika wzrostu przychodów wyniosła 37%, a zysków powyżej 18% r/r. Wartość zysku operacyjnego Sescom wyniosła w tym czasie 7,1 mln zł, o 1,7 mln zł więcej niż w roku poprzednim, podała spółka. Zapowiedziała też, że w roku obrotowym 2017/18 Sescom chce osiągnąć przychody powyżej 100 mln zł. >>>>

Huckleberry Games

Huckleberry Games przygotowuje się do wydania rozszerzonej wersji swojej flagowej produkcji - gry "Edengrad" oraz wprowadzenia do niej nowatorskiej waluty opartej na technologii blockchain, poinformowała spółka. >>>>

BPS

Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) podjął uchwałę w sprawie emisji do 165 szt. obligacji serii BPS0328 o jednostkowej wartości nominalnej 400 000 zł, tj. o łącznej wartości nominalnej wysokości do 66 mln zł z 10-letnim okresem zapadalności, podał bank. "Obligacje będą miały charakter długu podporządkowanego. Obligacje będą niezabezpieczone i nie będą miały formy dokumentu. [...] Środki pieniężne pozyskane z emisji umożliwią bankowi efektywniejszą realizację celów bieżącej działalności statutowej oraz realizację optymalnego scenariusza strategicznego, zakładającego harmonijny rozwój banku przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa funkcjonowania" - czytamy w komunikacie.

R22

R22 odnotowało 3,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. r. obr. 2017/2018 (zakończonej 31 grudnia 2017 r.) wobec 1,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem sięgnął 5,14 mln zł wobec 2,97 mln zł rok wcześniej. >>>>

Budimex

Konsorcjum Budimeksu (lider konsorcjum z udziałem 80%) i KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji zawarło z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice o wartości 128,7 mln zł, poinformowała spółka. >>>>

PGE

PGE Ventures podpisał dwie, a finalizuje kolejne trzy umowy inwestycyjne w ramach programu scoutingowego. W następnym etapie zamierza rozbudować portfel inwestycji o kolejnych, co najmniej osiem inwestycji kapitałowych, podała spółka. >>>>

PGE Ventures - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - może w czerwcu uruchomić drugi program scoutingowy dla startupów, o wartości ok. 30 mln zł, w którym rozszerzy działania na obszar Europy Środkowo-Wschodniej, poinformował prezes Piotr Czak. >>>>

FFiL Śnieżka

Śnieżka kupiła działkę o powierzchni 14,9544 ha w gminie Dębica Obręb za 17,8 mln zł. Pozyskany teren ma być przeznaczony pod budowę nowego centrum logistycznego, poinformowała spółka. >>>>

Impel

Szacowana wartość przychodów Impela w styczniu br. wyniosła 172,8 mln zł, poinformowała spółka. >>>>

Immofinanz

Rada nadzorcza Immofinanz przedłużyła kontrakt z obecnym członkiem zarządu - dyrektorem finansowym Stefanem Schönauerem o 2 lata, do 30 kwietnia 2021 r., podała spółka. Schönauer został powołany do zarządu w marcu 2016 r., pierwotnie na okres 3 lat.

Rada nadzorcza i zarząd Immofinanz zdecydowały o dalszym zawieszeniu szczegółowych rozmów na temat potencjalnego połączenia pomiędzy CA Immobilien Anlagen (CA Immo) i Immofinanz, podała spółka. Immofinanz poinformował też, że przeanalizuje inne strategiczne opcje, w tym sprzedaż udziałów CA Immo. >>>>

LC Corp

LC Corp dokonał emisji 45 000 czteroletnich niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł, podała spółka. "Obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane, kuponowe. Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji" - czytamy w komunikacie. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 000 zł, zaś wartość nominalna emisji - 45 000 000 zł.

Tauron Polska Energia

Tauron Polska Energia, spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron oraz fundusze, których częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju (PFR), kontynuują czynności zmierzające do podpisania umów, które będą określać warunki inwestycji kapitałowej funduszy w spółkę celową, powołaną do realizacji projektu budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie, poinformowała spółka. >>>>

LW Bogdanka

Lubelski Węgiel Bogdanka zawarła porozumienie ze związkami zawodowymi dotyczące poziomu wynagrodzeń w 2018 r., poinformowała spółka. Od 1 marca br. nastąpi 5-proc. wzrost stawek osobistego zaszeregowania pracowników, a ponadto do końca marca zostanie wypłacona jednorazowa premia motywacyjna (proporcjonalna do wymiaru czasu pracy) w wysokości 2 700 zł brutto, podano także. >>>>

PKO Bank Polski

PKO Bank Polski uplasował emisję obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, podała instytucja. Rozliczenie emisji nastąpi 5 marca 2018 r. >>>>