PGE 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 300 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 1 366 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Polska Grupa Energetyczna (PGE) ocenia, że realizacja projektu morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1000 MW jest możliwa w perspektywie połowy przyszłej dekady, poinformował prezes Henryk Baranowski. >>>>  

Polska Grupa Energetyczna (PGE) szacuje nakłady inwestycyjne na dostosowanie swoich jednostek do wymagań konkluzji BAT na 1,9 mld zł, podała spółka. >>>>  

Polska Grupa Energetyczna (PGE) analizuje budowę trzech bloków energetycznych opalanych gazem o łącznej mocy 1500 MW, podała spółka. >>>>  

Polska Grupa Górnicza (PGG) odnotowała 38 mln zł zysku netto w IV kw. 2017 r. przy przychodach na poziomie 2 352 mln zł, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE), która posiada 15,76% udziałów w akcjonariacie PGG. W 2017 r. PGG zanotowała odpowiednio: 90 mln zł zysku i 28 098 mln zł przychodów. >>>>  

Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się spadku EBITDA r/r w energetyce konwencjonalnej (w tym w nabytych aktywach) i w obrocie, umiarkowanego wzrostu w dystrybucji i stabilnej sytuacji w energetyce odnawialnej w 2018 r., podała spółka. >>>>  

Produkcja energii elektrycznej w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) wyniosła 56,79 TWh w 2017 r. (wobec 53,67 TWh w 2016 r.), w tym z węgla brunatnego 39,05 TWh, podała spółka. >>>>  

Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się, że jej nakłady inwestycyjne w 2018 r. będą o około 20% wyższe wobec zrealizowanych w 2017 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Emil Wojtowicz. >>>> 

PGE EJ1 - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - kontynuuje prace lokalizacyjne i środowiskowe dotyczącej możliwej budowy elektrowni atomowej, poinformował prezes PGE Henryk Baranowski. >>>>    

Polska Grupa Energetyczna (PGE) szacuje koszt budowy morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1 000 MW na ok. 12-14 mld zł, poinformował prezes Henryk Baranowski. >>>> 

Polska Grupa Energetyczne (PGE) byłaby zainteresowana budową morskich farm wiatrowych o łącznej mocy nawet do 2500 MW w perspektywie 2030 r., poinformował prezes Henryk Baranowski. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje  

Grupa Lotos

Grupa Lotos odnotowała 484,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 303,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>     

Zarząd Grupy Lotos chce rekomendować wypłatę dywidendy z zysku za 2017 r., poinformował prezes Maciej Jastrzębski. >>>> 

Zgodnie ze strategią Grupy Lotos, wydatki inwestycyjne w 2018 r. i kolejnych latach powinny wynieść 1,8 mld zł rocznie, poinformował prezes Marcin Jastrzębski. >>>>  

Poziom dywersyfikacji dostaw ropy naftowej w Grupie Lotos osiągnął rekordowe 40% w I kw. 2018 r., poinformował wiceprezes Jarosław Kawula. "W I kw. 2018 poziom dywersyfikacji osiągnął rekordowe 40%, podczas gdy w w 2017 r. 22% przerobionego surowca pochodziło z innego kierunku niż rosyjski" - powiedział Kawula podczas konferencji prasowej. Spółka negocjuje kolejne dostawy z dostawcami z USA.

Grupa Lotos jest gotowa pokryć opłatę emisyjną, jaką proponuje Ministerstwo Energii w wysokości w wysokości 80 zł od 1000 l w nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wynika z wypowiedzi prezesa Marcina Jastrzębskiego. >>>>   

Grupa Lotos chce skupić się na segmencie premium stacji benzynowych i nie planuje otwierać kolejnych stacji segmentu ekonomicznego Optima, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Jarosława Kawula. >>>>   

PKN Orlen

PKN Orlen i PERN zawarły porozumienia dotyczące realizacji przyjętej w listopadzie 2017 r. rządowej polityki dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym. Celem umów jest wzmocnienie krajowej infrastruktury przesyłowej oraz bezpieczeństwo energetyczne Polski. >>>>  

Analizy PKN Orlen dotyczące efektów planowanych regulacji dotyczących dodatkowej opłaty emisyjnej nie wykazują wpływu na finalną cenę dla klienta detalicznego, podała spółka. >>>> 

Asseco BS

Asseco BS odnotowało 50,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 42,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Baltona

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona odnotowało 1,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Dom Development

Zarząd Dom Development zarekomendował wypłatę dywidendy za 2017 r. w wysokości 7,6 zł na jedną akcję - tj. łącznie 189 mln zł, podała spółka. >>>>  

Dom Development spodziewa się wzrostu znaczenia sprzedaży w Trójmieście i Wrocławiu w wynikach grupy w najbliższych latach, poinformował prezes Jarosław Szanajca. >>>> 

Dom Development zamierza koncentrować się na maksymalizacji marży i utrzymaniu skali działalności w 2018 r., poinformował prezes Jarosław Szanajca. >>>>  

Dom Development ocenia, że przekaże ponad 3,8 tys. mieszkań w 2018 r., co przełoży się na lepsze wyniki finansowe w ujęciu rocznym, poinformował dyrektor finansowy Janusz Zalewski. >>>>  

Dom Development szacuje, że wprowadzi do realizacji maksymalnie 4,5 tys. lokali w br. wobec 3 743 w 2017 r., poinformował dyrektor finansowy Janusz Zalewski. >>>>  

Dom Development chciałby w 2018 r. wydać na nowe grunty pod inwestycje nie mniej niż w ub.r., kiedy to przeznaczył na ten cel 351 mln zł, poinformował dyrektor finansowy Janusz Zalewski. >>>> 

Wojas

Przychody ze sprzedaży Grupy Wojas wyniosły 13,4 mln zł w lutym br. i były wyższe o 0,5% r/r, poinformowała spółka. >>>> 

Maxcom

Maxcom nawiązał współpracę z Meizu Telecom Company Limited, jednym z największych chińskich producentów smartfonów i będzie jedynym na polskim rynku dystrybutorem produktów tej spółki. Maxcom chce sprzedać ponad 100 tys. smartfonów marki Meizu do końca br., poinformował prezes Maxcomu Arkadiusz Wilusz. >>>>   

X-Trade Brokers

X-Trade Brokers odnotował 92,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 77,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Zarząd X-Trade Brokers (XTB) podjął uchwałę, zgodnie z którą rekomenduje zatrzymać zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2017 r, poinformował XTB. >>>> 

Redan

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan wyniosła ok. 35 mln zł w lutym b.r., co oznacza spadek o 5% r/r. >>>>  

Bloober Team

Bloober Team podpisał umowę z Gun Media dotyczącą produkcji i wydania nowej, jeszcze nieanonsowanej gry o roboczym tytule H2O, która trafi do sprzedaży w 2019 r., poinformowała spółka. Zawarcie umowy z Gun Media będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe spółki za rok 2018 oraz kolejne lata. >>>>  

PlayWay

Creativeforge Games (CFG) z grupy PlayWay pozyskała 8 mln zł z prywatnej emisji akcji serii K na produkcję kolejnej gry, poinformowała spółka. >>>>   

Everest Capital

Zarząd BondSpot wyznaczył piątek, 9 marca, na dzień pierwszego notowania obligacji serii K spółki Everest Capital o łącznej wartości nominalnej 55 mln zł, podała spółka. >>>>  

Multimedia Polska  

Zarząd Multimedia Polska planuje zorganizować refinansowanie zobowiązań spółki, w tym wcześniejszego wykupu obligacji serii MMP004100520, podała firma. >>>>   

Newag

Newag zawarł umowę z województwem świętokrzyskim na dostawę dwóch czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wraz ze świadczeniem usługi utrzymania EZT do poziomu P3, poinformowała spółka. Wartość umowy wynosi 36,08 mln zł netto, co stanowi wynagrodzenie za wykonanie wszystkich zobowiązań umownych. >>>>  

PKO BP 

Klienci PKO Banku Polskiego wykonali ponad 15 tys. transakcji o łącznej wartości ponad 100 mln zł w ciągu półtora miesiąca od uruchomienia kantoru internetowego (styczeń br.), podał bank>>>>  

Vantage Development, Erbud

VD Mieszkania XVII, spółka zależna Vantage Development, zawarła z Erbudem umowę o roboty budowlane i generalne wykonawstwo o wartości 29 mln zł netto w inwestycji mieszkaniowej Dorzecze Legnickiej we Wrocławiu, podał Vantage. >>>>  

Agora

Agora podpisała z Kino Polska TV list intencyjny dotyczący potencjalnego kupna przez Kino Polska całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka. Zgodnie z treścią listu, Agora i Kino Polska będą prowadziły negocjacje dotyczące zasad i warunków przeprowadzenia rozważanej transakcji, podała Agora. >>>>  

BZ WBK 

Zarząd Banku Zachodniego WBK podjął uchwałę o zamiarze utworzenia banku hipotecznego w strukturach grupy pod nazwą BZ WBK Bank Hipoteczny, podała instytucja. Zgodę na powołanie i rozpoczęcie działalności banku hipotecznego musi wydać rada nadzorcza i regulator. >>>>   

Bank Zachodni WBK szacuje, że BZ WBK Bank Hipoteczny rozpocznie działalność w I półroczu 2019 r., zaś pierwszą emisję listów zastawnych zrealizuje w ciągu pół roku od tego momentu, poinformował ISBnews prezes BZ WBK Michał Gajewski. >>>> 

Vivid Games

Vivid Games ustalił, że premiera gry "Space Pioneer" (wcześniej "Outer Pioneer") nastąpi w maju 2018 r., "Metal Fist" - w czerwcu, a "Gravity Rider" (wcześniej "Moto: Hot Tracks") w sierpniu br., podała spółka. >>>>  

Netia

Netia przywróciła usługi roamingu międzynarodowego z tanimi usługami na terenie UE, poinformowała spółka. >>>>   

Anwil  

Rada nadzorcza Anwilu z Grupy Orlen skróciła delegację Dariusza Ciesielskiego do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu i jednocześnie delegowała do czasowego wykonywania czynności prezesa Agnieszkę Żyro, swojego dotychczasowego członka, podał Anwil. >>>>  

Budimex

Budimex podpisał umowę z Mareckimi Inwestycjami Miejskimi Sp z o.o. na realizację pierwszego etapu Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego obejmującego budowę Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalnej w Markach o wartości 85,74 mln zł netto, podała spółka. Ten sam inwestor wybrał ofertę Budimeksu, jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na inwestycję o wartości ponad 27,2 mln zł.