Novaturas  

Akcje Novaturas zadebiutują równolegle na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Nasdaq w Wilnie w środę, 21 marca br., poinformowała spółka. "Debiut Novaturas na giełdach w Warszawie i w Wilnie to niezwykle ważne wydarzenie dla naszej spółki. Jesteśmy obecni na rynku już od ponad 18 lat - początki Novaturas sięgają 1999 r. W 2004 r. zdobyliśmy pozycję największego touroperatora w krajach bałtyckich, którą od tego czasu skutecznie umacniamy. Teraz, po 18 latach ciągłego wzrostu, wchodzimy na giełdy w Warszawie i w Wilnie, dzięki czemu Novaturas stanie się jeszcze bardziej wiarygodnym partnerem dla naszych klientów oraz partnerów biznesowych i finansowych. Traktujemy nasz debiut jako początek długookresowej współpracy z lokalnymi i zagranicznymi inwestorami" - powiedział dyrektor generalny Linas Aldonis, cytowany w komunikacie. Debiut Novaturas poprzedziła oferta publiczna akcji spółki o łącznej wartości ponad 22 mln euro (ok. 93 mln zł). Była to tym samym pierwsza znacząca oferta publiczna na Litwie od 2010 r., a zarazem pierwsze IPO przeprowadzane równolegle w Polsce, na Litwie i w Estonii, podano także.

Aplisens 

Aplisens odnotował 19,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Aplisens liczy na powrót koniunktury i poprawę inwestycji w 2018 r., co powinno przełożyć się na wzrost przychodów grupy w Polsce, poinformował prezes Adam Żurawski. Spółka liczy na realizację celów sprzedażowych ze strategii. >>>> 

Aplisens planuje przeznaczyć 21,6 mln zł na inwestycje w 2018 r., poinformował prezes Adam Żurawski. >>>>  

Aplisens zakłada, że może wypłacić ok. 25% zysku netto za 2017 r. w formie dywidendy, podobnie jak w latach ubiegłych, poinformował prezes Adam Żurawski. >>>> 

Aplisens zakłada, że może przeprowadzić skup ok. 200 tys. akcji pod koniec roku na potrzeby programu motywacyjnego, poinformował prezes Adam Żurawski. >>>> 

Kruk 

Kruk odnotował 295,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 248,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    

Kruk chce zwiększyć nakłady na zakup wierzytelności w 2018 r. wobec 976,5 mln zł zrealizowanych w 2017 r., poinformował członek zarządu Michał Zasępa. >>>> 

Kruk jest zainteresowany wejściem na rynek serwisu inkaso we Włoszech, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje   

Atal

Atal odnotował 171,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 89,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Atal rekomenduje wypłatę 3,54 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r., poinformowała spółka. >>>>  

Atal prowadzi prace nad uruchomieniem kolejnych 41 inwestycji, w których powstanie blisko 10 000 mieszkań lub lokali usługowych, poinformował prezes Zbigniew Juroszek. >>>> 

Torpol

Torpol odnotował 25,8 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2017 r. wobec 10,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>  

Bank Handlowy

Bank Handlowy otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) potwierdzenie spełnienia kryteriów do wypłaty dywidendy w wysokości do 100% zysku za 2017 r., poinformował bank. >>>>   

>>>> Sprawdź też dywidendy  

Elemental Holding

Elemental Holding zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w celu wejścia w nowe segmenty działalności, realizacji kolejnych inwestycji oraz dywersyfikacji źródeł finansowania. Rozważane jest rozszerzenie działalności w zakresie recyklingu baterii i dalsza ekspansja zagraniczna, podała spółka. >>>>   

Pekabex

Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, podpisała list intencyjny ze spółką Panattoni Development Europe na generalne wykonawstwo zadania inwestycyjnego - budowy dwóch hal w ramach Panattoni Park Kielce w Kielcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, poinformowała spółka. Wartość przedmiotu w/w inwestycji to 12,15 mln zł euro netto. >>>>   

Ferro

Ferro w związku z otrzymanym przez spółkę wynikiem kontroli celno-skarbowej podjął decyzję o utworzeniu rezerwy obciążającej wynik finansowy spółki za rok 2017 w kwocie 27 207 541 zł. >>>> 

BOŚ

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 46,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 60,15 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

CDRL

CDRL odnotowało 13,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

CEZ

CEZ odnotował 18,77 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,28 mld CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

CEZ prognozuje wypracowanie w tym roku 12-14 mld CZK skorygowanego zysku netto oraz wynik EBITDA na poziomie 51-53 mld CZK, poinformował wiceprezes i CFO Martin Novak. >>>>  

S4E, ABC Data

S4E - spółka zależna ABC Data - odnotował 791,5 tys. zł straty netto w 2017 r. podała spółka prezentując wstępne dane. >>>> 

Inpro

Inpro miało ok. 203 mln zł skonsolidowanych przychodów (ok. -1% r/r) i ok. 30 mln zł zysku netto (ok. +3% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>  

PKN Orlen

PKN Orlen, wraz z wejściem Traficara na Śląsk i do Zagłębia, rozszerzył możliwość wynajmu aut na minuty o 10 stacji, poinformowała spółka. Obecnie w całej Polsce do dyspozycji klientów pozostaje 107 dedykowanych miejsc parkingowych na 70 obiektach pod marką Orlen, dodano. >>>>  

Tauron Polska Energia 

Akcjonariusze Taurona Polskiej Energii zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r., wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 16 kwietnia br. >>>> 

Budimex

Budimex zawarł z Mareckimi Inwestycjami Miejskimi umowę o wartości 27,23 mln zł netto na rozbudowę i przebudowę szkoły w Markach, podała spółka. >>>>   

Oferta Budimeksu, warta 153,71 mln zł netto, została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym Zarządu Morskiego Portu Gdańsk na "Rozbudowę Nabrzeża Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk", podała spółka. >>>> 

Rafako

Oferta Rafako, warta ok. 50 mln euro netto (tj. ok. 210 mln zł), została uznana przez firmę Elering z siedzibą w Tallinie za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na budowę "pod klucz" Tłoczni Gazu Paldiski i Puiatu w Estonii, podało Rafako. >>>> 

Dekpol

Dekpol zawarł umowę nabycia nieruchomości o powierzchni 0,6 ha w Warszawie przy ulicy Prądzyńskiego oraz budynków na niej posadowionych, podała spółka. "Cena zakupu netto wyniosła około 9% kapitałów własnych Dekpol S.A. na koniec 2016 roku. Emitent przypomina, że wymieniona nieruchomość jest pierwszą nieruchomością inwestycyjną nabytą przez Dekpol S.A. w Warszawie" - czytamy w komunikacie. W listopadzie Dekpol zawarł przedwstępną umowę nabycia nieruchomości. Spółka zamierzała zrealizować na nieruchomości projekt deweloperski obejmujący wybudowanie ok. 300 lokali.

BZ WBK

Bank Zachodni WBK (BZ WBK) podjął decyzję o emisji obligacji podporządkowanych serii F o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, poinformował bank. Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 5 kwietnia 2018 r., podano także. "Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., a środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone - po uzyskaniu stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) - na podwyższenie funduszy uzupełniających banku" - czytamy w komunikacie.