Wynik odsetkowy grupy wyniósł 268,70 mln zł wobec 222,27 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 110,21 mln zł wobec 145,07 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku bank miał 413,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 461,60 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku bank miał 496,93 mln zł zysku netto wobec 411,92 mln zł zysku rok wcześniej.