Jak powiedział cytowany w komunikacie GPW Tomasz Wiśniewski, wicedyrektor Działu Produktów Informacyjnych GPW, wyniki badań potwierdziły trend, który obserwowaliśmy w całym 2008 roku. "Już w pierwszej połowie roku udział inwestorów zagranicznych w obrotach akcjami wzrósł w stosunku do poprzedniego badania o 5 pkt. proc. W drugiej połowie roku trend ten był kontynuowany. Wśród inwestorów zagranicznych na rynku akcji dominującą rolę odgrywali brokerzy z Wielkiej Brytanii, Czech oraz Austrii i Francji. Największy udział w obrotach krajowych instytucji miały fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz animatorzy i firmy asset management".

Na rynku kontraktów terminowych i opcji nadal dominującą rolę odgrywają krajowi inwestorzy indywidualni. Udział osób fizycznych w obrotach kontraktami w 2008 roku wyniósł 53 proc., w obrotach opcjami było to 58 proc.. Krajowe instytucje finansowe odpowiadały za 37 proc. obrotów kontraktami i 30 proc. obrotów opcjami. Do zagranicy należało 10 proc. rynku kontraktów i 12 proc. rynku opcji

Z badań warszawskiej Giełdy wynika również dalsze umacnianie się udziału inwestorów działających na giełdzie przez rachunki internetowe. Na koniec 2008 roku biura maklerskie obsługiwały już ponad 320 tys. tego typu kont, co stanowi 1/3 wszystkich rachunków inwestycyjnych. Udział tej grupy inwestorów w obrotach akcjami inwestorów indywidualnych w 2008 roku wyniósł 65 proc., zaś w obrotach kontraktami było to 78 proc.