„To wyjątkowe działanie na tle banków zagranicznych, które na tym polu się wycofały.” – powiedział dziś w wywiadzie radiowym Darling. „Moim celem jest użycie Northern Rock w celu wypełnienia tej luki.”.

Bank Northern Rock prawie całkowicie zaprzestał udzielania kredytów hipotecznych w momencie nacjonalizacji 12 miesięcy temu. Według obecnego planu brytyjskiego rządu ma zostać podzielony na dwie części – „dobry bank” kierujący rządowe fundusze na rynek kredytowy i „zły bank” obsługujący obecny „toksyczny” portfel kredytowy.

Źródełko kredytowe wyschło

Decyzja Darlinga jest skierowana na zwiększenie dostępności kredytów hipotecznych w Wielkiej Brytanii po tym, jak z powodu kryzysu finansowego zamarła akcja kredytowa, a ceny nieruchomości zaczęły spadać w najszybszym tempie od 1991 roku.

W grudniu zeszłego roku banki w Wielkiej Brytanii zatwierdziły 31 tysięcy nowych kredytów hipotecznych, co jest poziomem bliskim najniższemu w ciągu ostatnich 10 lat. W 2007 roku miesięczna średnia zatwierdzanych kredytów hipotecznych na Wyspach wynosiła 104 tysiące.

Rząd premiera Gordona Browna jest zdeterminowany, aby instytucje finansowe przestały odmawiać klientom kredytów i uniemożliwiać w ten sposób korzystanie z niezwykle niskiej stopy procentowej banku centralnego. W tym tygodniu ministerstwo finansów Wielkiej Brytanii ma przedstawić wart setki miliardów funtów program gwarancji pożyczkowych.

Od dziś nowe prawo bankowe

Nowa ustawa o bankowości, która obowiązuje w Wielkiej Brytanii od poniedziałku przewiduje szybsze działania ratunkowe wobec banków i towarzystw hipotecznych znajdujących się w tarapatach i szerszą ochronę depozytariuszy w przypadku ich upadłości.

Ustawa pod nazwą Banking Act 2009 daje Bankowi Anglii, resortowi finansów i regulatorowi rynku usług finansowych FSA prawo do szybkiej interwencji w przypadku stwierdzenia trudności w banku z myślą o wsparciu go, nacjonalizacji lub sprzedaży.

Na mocy przepisów instytucje te będą mogły przejąć czasowo zarząd banku, sprzedać go w całości lub części, bądź przekazać pod zarząd komisaryczny.

Depozytariusze takiego banku lub towarzystwa hipotecznego będą mogli odzyskać pieniądze w ciągu kilku dni na podstawie zapisów transferów pieniężnych upadłego banku. Obecnie jest to możliwe w ciągu tygodni lub nawet miesięcy po uprzednim złożeniu wniosku do specjalnej rządowej komórki zajmującej się rekompensatami finansowymi.

Ustawa przewiduje też łatwiejsze przenoszenie kont z upadłego banku do innego w celu zminimalizowania strat inwestorów.

Kontrowersyjny aspekt nowej ustawy zezwala Bankowi Anglii na utrzymanie w tajemnicy szczegółów pakietu ratunkowego udzielonego bankowi znajdującemu się w trudnościach. Jest to uzasadniane potrzebą utrzymania finansowej stabilności, czyli zapobieżenia panice.

Szczegóły dotyczące tego rodzaju tajnego wsparcia zostały wyłączone z ustawy o swobodnym dostępie do oficjalnych informacji (Freedom of Information Act).