Badacze z National Bureau of Economic Research postanowili sprawdzić, czy wiek osoby zakładającej firmę ma wpływ na przyszły sukces przedsiębiorstwa. W toku badania Pierre Azoulay, Benjamin Jones, Daniel Kim, Javier Miranda pokazują, że przedsiębiorcy zakładający firmę poniżej 25 roku życia radzą sobie stosunkowo słabo.

Prawdopodobieństwo sukcesu wzrasta w przedziale 25-35 lat. Po osiągnięciu 35 roku życia szanse na sukces radykalnie wzrastają – na wykresie widać wyraźny skok. Z kolejnym skokiem mamy do czynienia w wieku 46 lat, zaś później prawdopodobieństwo biznesowego sukcesu utrzymuje się stosunkowo wysoko do 60 roku życia.
W przypadku każdej najszybciej rozwijającej się firmy na tle 1000 innych średni wiek jej założyciela to 45 lat.

Wyniki te nie oznaczają, że charakterystyczne dla młodych przedsiębiorców takie cechy, jak kreatywność, wykształcenie czy technologiczne obycie, nie mają znaczenia, ale znacznie ważniejsze okazuje się doświadczenie w danej branży. Zdobywanie kluczowych z punktu widzenia przyszłego sukcesu firmy kapitałów, takich jak kapitał ludzki, kapitał finansowy czy społeczny, przychodzi z wiekiem i doświadczeniem – argumentują autorzy badania.

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, znacznie bardziej racjonalne byłoby zachęcanie młodych absolwentów kierunków biznesowych, aby najpierw zainwestowali w swoją karierę i zdobyli doświadczenie, a własne firmy zakładali w późniejszym wieku, gdy szanse na sukces są znacznie wyższe.

>>> Czytaj też: Millenialsi – pokolenie narcyzów. Jak ich zaburzenia osobowości wpływają na rynek pracy?