"Prawdopodobieństwo zwrócenia się któregoś z członków strefy euro do MFW wynosi zero" - stwierdził.

Almunia ocenił, że niektóre kraje Eurolandu mają poważne problemy z publicznymi finansami. Dodał jednak, że nie spodziewa się problemu niewypłacalności w Eurolandzie.

Ostrzegł przed bardzo niskimi stopami procentowymi i zwrócił uwagę na bardzo duży problem braku popytu na rynku.

Komisarz UE stwierdził, że nie wyobraża sobie, by któryś z krajów wyszedł ze strefy euro.