Wniosek o przekazanie zysku na kapitał zapasowy spółki złożył zarząd miedziowej spółki.

„Opracowując rekomendację przekazania zysku za rok obrotowy 2017 w całości na kapitał zapasowy, Spółka wzięła pod uwagę, przede wszystkim, aktualną oraz prognozowaną sytuację finansową Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., ze szczególnym uwzględnieniem poziomu planowanych wydatków inwestycyjnych, przy wysokim poziomie zadłużenia Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.” - podano w uzasadnieniu uchwały.

Wcześniej ZWZA KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdziło Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdanie zarządu z działalności KGHM Polka Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 r.

ZOBACZ NOWE NOTOWANIA FORSAL.PL

Notowania KGHM