PKO BP wprowadził do oferty kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentowąWarszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski wprowadził do oferty kredyty hipoteczne na stałą stopę procentową na okres 60 miesięcy dla nowoudzielanych kredytów. W IV kwartale tego roku bank planuje zaoferować ten produkt swoim dotychczasowym klientom, którzy mają kredyt oprocentowany według stopy zmiennej, poinformował zarząd banku.

"Kredyt na stałą stopę jest już w ofercie od poniedziałku" - powiedział prezes Zbigniew Jagiełło podczas konferencji prasowej.

Obecnie stała stopa procentowa jest oferowana klientom banku, którzy dopiero ubiegają się o kredyt hipoteczny.

"Dla klientów, którzy posiadają już kredyty wprowadzimy konwersję ze zmiennej na stałą stopę najprawdopodobniej w czwartym kwartale tego roku" - powiedział dziennikarzom wiceprezes Rafał Kozłowski.

Bank podał na swojej stronie internetowej, że w celu ograniczenia ryzyka zmienności stopy procentowej kredytów hipotecznych, oferuje możliwość ubiegania się o zawarcie aneksu do umowy kredytu Własny Kąt hipoteczny, na podstawie którego wskaźnik referencyjny WIBOR 3M stosowany do określenia wysokości oprocentowania zostanie zastąpiony na okres 5 lat, 5-letnią stałą stopą bazową. Po upływie określonego w aneksie do umowy kredytu okresu obowiązywania 5-letniej stałej stopy bazowej, kredyt oprocentowany będzie ponownie według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M i marży banku.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)